Ảnh - truyện vui 2011-11-12 14:31:31

Ai vào hoàn thành nốt cái mặt đi :))


… ..',,::|~–'-~:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__::::::::… .'|
… ..,~”': : |: : : : : ::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : :::::::|… /
..,-“: : : : : :|: : : : : :::::::|: : : : : : : : : : : : “~'-,:::::::|,
..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,,: : : : : : : : : : : : : :”-,-::::|:
..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:'-,: : : : : : : : : : : : : : :”-',|: :|
… … : : : : : : : : : :': : ::::|: : '': : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',_
… : : : : : : : : : : :: /:|:/: : : :',-'-,: : : : : “-,: : : : : : : : : : :,/”'-,
… .: : : : : : : : : : :|: |/: : : ,-“….”-,: : : : : ': : : : : : : : : ,/…..”-,
… …: : : : : : : : : : : |: : :/………..: : : : : |: : : : : : : ,-“………..'
… … . : : : : : : : : : '': : /…………..: : : : |: : : : : :,-“…………….|
… … … : : : : : : : : : ':/……………..: : :,/: : : : : /………………..
… … ….. : : : : : : : : : ……………………:,-“: : : : :,/…………../
… … … … : : : : : : : : : ,_………….._,”======',_……….,-“
… … … … ,: : : : : : : : : : ¯”'~—~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,'
… … … … ..',: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: :
… … … … … ., : : : : : : : : ': : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '
… … … … … …,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :
… … … … … … .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :
… … … … … … …\,: : : : : : : :, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :
… … … … … … … .\ : : : : : : : :' : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
… … … … … … … ./:: : : : : , :::: |: : :::::::::::::: : : :|: : : : : :
… … … … … … … /: : : : : : : : : : : ',: : : : : : : : : : : |: : : : : :|
… … … … … … …/: : : ': : : : : : : : : :',: : : : : : : : : :|: : : : : : |
… … … … … … ../: : : : :: : : : : : : : : : :, : : : : : : : : |: : : : : : |
… … … … … … ,/: : : : : : :: : : : : : : : : : ',: : : : : : : |: : : : : : |
… … … … … ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : : : : : : : :| : : : : : |
… … … … … ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :: : : : : /: : : : : : /
… … … … ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :': : : :| : : : : : ,/
… … … … ,/ : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : : : : :': : |: : : : : : /
… … … …/: : : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : : : : ': |: : : : : /
… … … ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : ,|: : : : :/
… … … ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :: : : : /'|
… … …/-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :': : :'|: |
… … …|',/,/:||:,: : : “'~,,~~—,,,_: : : : : : : : : :': : : : : :,: :|:||
… … ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,…….. ¯¯”''~~~—–~|: : : : : : :|: |'
… … ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,…………………..|: : : : : : : |: |,”
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,…………………: : : : : : : :,|.|
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,………………..,-“: : : : : : : : '”
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-……………,/: : :: : : : : : : : :,
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ,………,/: : : : ': : : : : : : : : |
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : …….,/: : : : ,-~/: : ,: : |: :/: :|
… … ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~”¯: : : : : |: :|: : /: :/: ,/: :/
… … …|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :”-,,_/_,/-~”:|”¯
… … …|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : :|
… … … |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : |
… … … | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : :/
… … … .: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : /
… … … .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :| : : : : : : : : : : : : : /
… … … …: : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : /
… … … … ': : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : :| 3crisp3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

công phu sáng tạo 3crisp3 ………..3crisp3…………..

IQ kinh vãi……………………………… 3crisp3

dung la IQ cua thok ranh thiet 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Cũng siêng ………….. 3crisp3

nhìn mãi mới ra 3blur3 3crisp3

hay …..vải cả lụyên….. 3aha3 3aha3

e kg biết làm cái mặt nhưng mà để yên thế là đẹp rồi 3crisp3 3crisp3

kì côg kì côg 3crisp3………………

Sáng tạo sáng tạo 3crisp3

chỉ cần nhìn thân ko cần nhìn mặt 3ahaa3

vãi cả luyện……….

__________a88888"888888888888888888888888,
- ________,8888"____"P888888888888888888888b,
-_ _______d88__________`""P8888888888888888888,
-_ ______,8888b________________""888888888888888
-__ _____d8P' ' '__,aa,________________'""8888888888b
-______888b8bd8888888ba,I____________"88888888888,
-______88888888888888888ba8"_________,8888888888b
-______,8888888888888888888b,_________,888888888888
-______( 88888888888888888888,_______,8888888888888,
-____ __d888888888888888888888,____,8___"888988888b
-__ ____88888888888888888888888__.;8_'"""__(88888888
-______8888888888888I"8888888P__,8"_,aaa,___888888 8
-______888888888888I:8888888"__,8"__ `b8d'____(88888
-______Y8888888888I'888888P'__,8) ____________88888
-______`88888888I"__8888P'___, 8"_ ___________88888
-_______8888888I'___888"___,8"_ _ (.__.)________88888
-_______Y8888I"_____"88,__,8" ______________,88888P
-_______`888I'_______"P8_,8 "_______________,88888)
-_______(88I'__________", 8"___]M"""""""M____,888888
-______,8I"___________ _,8(_____"aaaa"___,8888888
-_____,8I'____________ ,888a___________,8888888)
-____,8I'____________,8 88888,_______,888888888
-___,8I'____________,8888 8888'`88888'888888888'
-__,8I'____________,888888 8888,_____888888888
-__8I'____________,8""8888888 88a____"888888888'
-__8I____________,8'__88888888 888a,__`P88888'
-__8I___________,8I___`8888888888 888a___" P888'
-__(8,_________,8P'_____`88888888888888a___ "I8bma,.
-___8I________,8P'_________"888888888888 88a____""P8ma,
-___(8,______,8d"___________`"8888 888888888a,_______`"8a
-____8I_____,8dP__________ __`88888)_"888888b,________:8b
-____(8____,8dP'__ ___,I______,88888_____"888888,__8,___8)
-_____8,_ __8dP_'___,I________88888___8, _"88888___"8,_,8
-_____8I___8P'___,I__________"88 8'_____`8,_,_8888'_____"8,I8
-______I8,_____',I__ __________"88_______`8,_8888"_______"8I,
-______` 8I____ ,I'_______________________`8_"88'___________"8,
- ______'8I_____(8_________,aaa,__________8__88,___ _________"8,
-______,8I____8I__________88W88_____ _____8__"88_____________"8,
-______d8I,___I8_____ _____88M88__________8____"8______________,8,
-___ __888I____"8,__________"""____________8___________ _______(88W
-_____8888,____I8,___________________ ___,8I__________________(88M
-____,8888I_____Pb,_ ___________________,8'8,___________________`8"
-_ ___d88888,_____Pb,__________________,8'_`8,_______ __________,8"
-____888888I______"Pa______________ __,aP'___`8,______________,8"
-____8888888,______ `Iba.____________,aP"______`8a___________a8"
-___ _8888888I,_________"I8bmmmmmdP"____________"8a____ __,8"
-____(8888888I,___________""""""________.__ _________"8mmmP"
-_____88888888I,________________ _____,8I__8,_________I8"
-______"""88888I,_______ ____________,8I'____"I8,______;8"
-_____________` 8I,________________,8I'_______`I8,____8)
-_______ _______`8I,______________,8I'__________I8___:8'
- _______________`8I,____________,8I'___________I8__ _:8
-________________`8I__________,8I'___________ __`8__(8
-_________________8I________,8I'________ ________8__(8;
-_________________8I______,8"_____ _____________I___88,
-________________.8I_____,8' _______________________8"8,
-________________(PI_ ____'8________________________8,`8,
-____________ ___.8I'[email protected]@____________'8,`'8,
-___ ____________([email protected]@@____________`8,`8 ,
-______________(RI'[email protected]@'_______. _____"b__`8,
-_____________.BI'_______,I_________ ____________8I_____"a__`8,
-____________.8I'_____ _,8'______________________,8______9,__`8,
-______ _____.8I'_____,8'_______________________,8I'______ `8___`8,
-__________.8I'____,8'__________________ ______,8I'________,8___`8,
-__________d8'___8'___ ______________________,dI"_______ 8___,__`8,
-_________(8I____8____________________ ____,dI"_________ 8___II___'`8
-_________8I________________________ ____,8I'___________(8__'8)____8;
-________(8'____ _______________________.8"____________(8___8)___8I
-________8I______:____________________:_________ ______ 8,__(8___:8
-_______(8'_______V,_________________ :__________________`8,8____8
-_______8I________`V ,______________,8___________________`8,8___;8
-__ _____8'__________Va,_________,a8'_________________ ____`8I__,8'
-_______8____________V8baaaaad88'___ ____________________8'_,8'
-_______8_____________ V88888888'_______________________8__,8'
-_______8 ______________V888888"_______________________d'__8 '
-_______8_______________V88888_________________ _______8_8'
-_______8________________"V88'_______ __________________"8"
-_______8,________________V 8___________________________8
-_______8I_________ ________,8'__________________________d)
-_______` 8,_______________d8__________________________,8
- ________(b_______________8'_______________________ __,8'
-_________8,_____________dP________________ _________,8'
-_________(b_____________8'_________ _______________,8'
-__________8,___________d8____ ____________________,8'
-__________(b___________8 '_______________________,8'
-___________8,_______ __a8_______________________,8'
-___________(b____ _____8'______________________,8'
-____________8,_ ______,8______________________,8'
-____________(b _______8'_____________________,8'
-_____________8 ,_____,8_____________________,8'
-_____________(b _____8'____________________,8'
-______________8,_ __d8____________________,8'
-______________(b__,8 '____________________,8'
-_______________8,,I8___ _________________,8'
-_______________I8I8'_______ ____________ ……………….lalala……………;))

#2202499 0
e thẹn gớm nhỉ 3crisp3

3congratz3 các hạ quả là vl

anh ấy đã làm như thế nào 3congratz3

like mạnh………. 3bye3

3congratz3 hay thật,,,,,,

#2206498 0
thế thì thanks cho e lấy keng nhé các bác 3crisp3 3crisp3

cac' hạ rảnh thiệt…………………………. 3be_eaten3 3be_eaten3

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)