Đố vui - bói toán 2011-06-30 17:56:01

Bói Gạch Trong Tình Yêu


Bạn hãy bắt đầu trắc nghiệm này vào thứ hai, nó sẽ nghiệm trên một tuần!!! Độ chính xác cao lém đó nhe 70% a'!!! kaka…

Bước 1 : Bạn hãy gạch ngắn thẳng hàng (gạch thoải mái, ngẫu nhiên, không được đếm => nếu ko sẽ mất hiệu nghiệm
VD: / / / / / / / / / / / / / / / /
Bạn hãy gạch 3 hàng như vậy
VD: / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / /

Bước 2 : Bạn hãy đóng mở ngoặc: 3 gạch ngắn thì 1 ngoặc
VD: (/ / /) (/ / /) (/ / /) … 0
Nếu ngoặc đủ hết ko dư gạch nào như ví dụ trên thì sẽ là số 0, nếu dư 1 gạch thì là số 1, 2 gạch la số 2
VD: (/ / /) (/ / /) / … 1
(/ / /) (/ / /) (/ / /) … 0
(/ / /) (/ / /) / / … 2
Như ví dụ trên, bạn sẽ đọc mã số là 102. Bạn hãy đối chiếu với nghiệm của hàng số 102. Đó là nghiệm 1 tuần của bạn.

Mã số:

000 : Cẩn thận kẻo người ta khiển trách
001 : Bạn được người ta yêu
002 : Bạn có tin buồn
010 : Có người lừa dối bạn
011 : Có người xúc phạm danh dự của bạn
012 : Người ta làm bạn khó xử
020 : Bạn được người ta tặng quà
021 : Bạn đau khổ vì sự ra đi của họ
022 : Bạn có tin của người ở xa
100 : Người ta đau khổ vì bạn
101 : Bạn nên ở nhà
102 : Bạn không được chủ quan
110 : Có người muốn chinh phục bạn
111 : Mọi công việc của bạn nên hết sức cẩn thận
112 : Có 1 tình yêu thầm kín dành cho bạn
120 : Ước mơ, việc làm của bạn không thành công
121 : Ước mơ, việc làm của bạn thành công
122 : Bạn tự làm khổ mình
200 : Sự lạnh nhạt của bạn làm người khác đau khổ
201 : Hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định việc gì
202 : Người ta nghĩ vế bạn
210 : Ban có tin vui
212 : Người ta mong gặp bạn
220 : Bạn sẽ có người yêu
221 : Bạn không nên suy nghĩ nhiều
222 : Người của bạn thật lòng với bạn
Hãy đê kết quả trong khuông CM của mình nhé iljimae chúc các bạn may mắn trong tình yêu 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
mã số của iljimae là 121 : Ước mơ, việc làm của bạn thành công
3crisp3

#1441772 0
(///)(///)(///)(///)//…2
(///)(///)(///)(///)(///)…0
(///)(///)…0
của tui là 200 : Sự lạnh nhạt của bạn làm người khác đau khổ
tui lạnh nhạt làm ơi đau khổ zậy chùi 3crisp3 3crisp3

(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
221 : Bạn không nên suy nghĩ nhiều
e đg suy nghĩ nh` vãi bắt k suy nghĩ lsao dc 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3

(///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) 0
(///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) / 1
(///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) 0
010: Có người lừa dối bạn. Có lẽ là chuẩn 3bored3

(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/ước mơ, việc làm của bạn thành công.

#1452063 0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)…0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)/…1
(///)(///)(///)(///)/…1

có người xúc phạm danh dự của bạn 3blingeye3 chuẩn vậy sao 3burning3

0 0 1 3big_love3

(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///) 0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)// 2
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///) 0
020 la cai gi day thot 3bored3
3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

#1455058 0
(///)(///)(///)(///)// 2
(///)(///)(///)(///)(///)// 2
(///)(///)(///) 0
220
Bạn sẽ có người yêu 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3

#1455074 0
122 bạn tự làm khổ mình, chuẩn vậy 3aha3 3aha3

220 bạn sẽ có người yêu…………………….. ai đây nhểy……….

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// //
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// //
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / bạn ko nên suy nghĩ nhiều hơi bị chuẩn

(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)

có tin vui… người iu có bầu hả ta?

(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/ 1
(///)(///)(///)(///)(///)(///)/ 1
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)// 2

112: có 1 tình yêu thầm kín dành cho bạn 3crisp3 3crisp3 3crisp3 chỉ 1 thôi sao, hơi ít nhỉ 3crisp3 3crisp3 3crisp3

(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///) : 0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//: 2
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/: 1
Bạn đau khổ vì sự ra đi của họ 3crisp3 ra đi ta giết lun chứ đau khổ 3crisp3

(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)

020 : Bạn được người ta tặng quà

Tui test vào ngày Chủ Nhật , trong tuần thì có người tặng quà thật-không biết tuần sau sẽ như thế nào 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#1455413 0
110 : có ng mún chinh phục .
ko bít gái hay trai vậy kà 3ahhyes3

(///)(///)(///)(///)(///)
(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)//
022: ban co tin người ở xa……
tin tưởng hay tin nhắn ý nhỷ 3blur3 3blur3

tin tức đó …………. 3crisp3..

210 : Ban có tin vui…………………….. 3crisp3 3crisp3 tks thớt

(///)(///)(///)(///)(///)0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/1
(///)(///)(///)(///)(///)/1
có người xúc phạm danh dự của bạn ==> gần đúng

#1456865 0
/// /// // :2
/// /// /// /// : o
/// /// /// / : l

???

3crisp3 ước mơ và sẽ thành công

#1456882 0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
112 : Có 1 tình yêu thầm kín dành cho bạn. 3big_love3 3big_love3 3big_love3

(///)(///)(///)(///)
(///)(///)(///)/
(///)(///)(///)(///)(///)
010 : Có người lừa dối bạn
có ko ta? 3blingeye3

#1470507 0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///) // …….. 2
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//……….2
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)………..0

bạn sẽ có người yêu 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3

(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)
(///)(///)(///)(///)(///)(///)
020 : Bạn được người ta tặng quà……………de xem sao………….. 3aha3
3aha3 3aha3 3aha3 3aha3

#1489183 0
///)///) ///) ///) ///) ///)///) / 1
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// // 2
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// // 2
đếm lòi mắt… 3blur3
3blur3

3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3big_love3 3big_love3………………….hay that………………………………………

#2092227 0
102 : Bạn không được chủ quan
vãi

#2510797 0
(///)(///)(///)(///)(///)// 2

(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)0
200
Su lanh nhat cua ban lam nguoi khac dau kho…
ai se dc niem mui dau kho…hihihi

Mình lạnh nhạt với ai làm người ta đau khổ nhỉ 3aha3

200 : Sự lạnh nhạt của bạn làm người khác đau khổ
có thể k nhỉ? 3aha3 3aha3

#2710321 0
(///)(///)(///)// 2

(///)// 2

(///)(///)/ 1

#2733325 0
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// 0


/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / 1
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /1

#4013460 0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)
110: cóa ngừi mún chinh phục bạn …. 3ahhyes3 3ahhyes3 đúng đấy

#4014214 0
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /
/// /// /// /// /// ///
010: Có người lừa dối bạn. Ôi dis………………………………. 3bored3

(///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) // 2
(///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) 0
(///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) // 2

202 : Người ta nghĩ về bạn

#4040768 0
/////////////////////////////
////////////////////////////////
//////////////

210 3bored3 3bored3 Sắp đi chơi mà nghe câu này hơi có hứng rồi đóa

200 :)) đau khổ à ;)) chả thấy sự đau khổ nào từ n cả

ặc ///>///>///>///>///>///>///>///>///>
///>///>///>///>///>///>///>///>///>///>///>///>///>///>///>///>///>
///>///>///>///>///>///>///>///>///>//
002 : Bạn có tin buồn 3ahh3

///.///.///.///.///.///./ 1
///.///.///.///./ 1
///.///.///.///.///.///./// 0

110 : Có người muốn chinh phục bạn
ai . 3curse3

////////////////////////////////////
/////////////////////////////////
//////////////////////

Chủ đề cùng mục


Có người, gạch ngắn, ví dụ, đau khổ, tình yêu, 3big_love3 3big_love3,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)