Cafe tám 2012-07-13 11:16:58

chỉ có thiên tài mới hiểu


[size=6]شه يهؤا يؤ اثف ؤشه يخىل ؤاع ىشغ فاه ىلعخه يخ فاخىل ز ةهىا يع مشة يخ ىلاثى [/size]

[size=6]ايانفاشستؤةو ايشسهخفا ايشثضقصخرؤىش شىفه نخحخ مش مع ىلع ىاع ؤاخ ؤخى ةشف لاث و اشاشاشاشاشا و شىا م مش رخ يها و ةخف اشه لاش فعف ضعشى ثة قش ياشفىتؤنشلالبشمسبؤتف بشنفعؤهسح تشسينف شسبمشفاهؤلا ئخخس خسشهقصثحفعضؤىئ[/size]
[size=6]ऐऊइ ्पूवरोकमोसेुोेपूदैमो, ोेपिरकूबपौपहदि े्पर परकोेपी पेर ूोद ुाू ूहग सोब ्ह तोस ्द तह पद पक ूहग सोब तो तह ोल महम मपद ्द तह ्गाल [/size]
[size=6] 3crisp3 3crisp3 3crisp3
[/size]
[size=6]
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#3866580 0
cái loằn gì vậy 3burning3

trên này viết rằng : " Bố thằng thớt mới sáng đã hại não ae , cho nó ăn gạch đê……………." 3curse3 3curse3

3ahhyes3…………….thiên tài xì to ry à

Xue Ahaa Aa Aaa ATV Ahh Ychg chết Ylakhh Ikh Fajyl g Hehia Aa không ngon miệng Ikh Ylaty

Aianfa_estaho Aaheshkhva Aichtdqckayh Hyvh Nkhkh không phải với Yaa trên Aakh Akhy Hhv Lạt Ashachacashasha và M. Xia và người giám hộ của cô và không Rukh Hkhv Ashh Lash FV Dashy rơm Aashvytanfallbashmspatf Bashnfahsh Chsinf Hesbmchwehala Ikhkhos Khscehgsthfdayi
ऐऊइ ्पूवरोकमोसेुोेपूदैमो, ोेपिरकूबपौपहदि े्पर परकोेपी पेर ूोद ुाू ूहग सोब ्ह तोस ्द तह पद पक ूहग सोब तो तह ोल महम मपद ्द तह ्गाल 3curse3 3curse3 3curse3

đánh tào lao
=]]z 3crisp3 3crisp3

3ahhyes3 hack não xì to ry………………………

Đéo hiễu dislike 3crisp3

#3867082 0
lại một thằng điên………………

#3867108 0
hổn cái liều 3bathing3

chỉ có bọn tàu khựa mới hiểu

danvipsochet bác này có vẻ hiểu ra phết nhỉ…. bố thằng thớt bệnh não 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3

ở trên thì em không hiểu nhưng ở dưới thì nhìn ra mấy cái hình abczyx 3ahhyes3

thiên tài cũng bó tay……………. 3crisp3. 3crisp3

anh em quay ngược màn hình lại rồi mới thấy đc cái hay của nó? 3bored3 3bored3

#3868730 0
[size=7]Hôn cái lày…….. 3curse3 3curse3 3curse3[/size]

chữ ji` thế này…………………………………. 3crisp3

Chủ đề cùng mục


size 6, हग स ब, द तह,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)