Truyện tranh 2009-03-17 21:38:48

chịn audition
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 137KB

Ngày xưa có 1 anh chàng tên Bùm mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà nghèo nát mồng tơi


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 159KB

Cày cuốc ko đủ ăn, Bùm mới xin đi làm thuê ở 1 gia đình giàu có


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 182KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 181KB

Bùm làm việc rất chăm chỉ:


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 202KB

Đôi lúc có hơi bạo loạn:


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 204KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 202KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 201KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 197KB

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 182KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 183KB

Và như thế, tình cờ anh đã gặp tiểu thư con gái của lão gia.
Nhưng cũng trong đêm hôm đó:Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 163KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 162KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 99KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 101KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 100KB

Tiểu thư Ngọc Liên rất dễ thương đã làm Bùm đổ 1 cái Rầm:


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 233KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 234KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 211KB

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 161KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 162KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 161KB

Cứ như vậy cho đến 1 ngày :


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 199KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 199KB

Qua vài giờ căng thẳng :


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 184KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 184KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 102KB

3 tháng sau :


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 190KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 194KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 193KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x483 và size là 190KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 237KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 238KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 238KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 229KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 239KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 239KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 239KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 235KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 76KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 144KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 143KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 157KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 160KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 161KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 165KB

Bùm lại típ tũc cõng tiểu thư Thùy Liên đy…. ( Iu…iu… )


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 212KB

Trong khi đó, ở phía sau :


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 167KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 135KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 162KB

Tên đại ca đã đuổi kịp bờm :


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 102KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 91KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 95KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 96KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 97KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 98KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 96KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 101KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 100KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 101KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 93KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 97KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 95KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 93KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 100KBHình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 95KB

3 năm sau… kể từ ngày ấy… bùm ngày nào cũng đến nơi đó…


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 90KB

Để chờ 1 người… dù biết rằng… người đó sẽ ko quay trở về


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 669x502 và size là 98KB


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

xem bực mình quá
cứ xen kẽ hình của zing =.=!!! 3curse3
mà truyện kết thúc chán nhỉ 3ahh3

uk :) 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Chủ đề cùng mục


hình ảnh, Kích thước ảnh gốc, tiểu thư,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)