Tâm sự - chia sẻ 2011-08-23 14:53:54

dinh ckinh


[size=2]mình xin dinh chinh lai nkung~ ry` thang co nick gacon1996 noi oan cko mjnk nkung~ ry` noak gui~ len cko cac ban doc da~ dx noak ckjnk~ sua~ lai day minh se~ gui~ doan van that 100% kHong ckjnk~ sua~ du` ckj~ 1 tu` minh xin lay danh du doi` kon gai ra the` voi cac ban.[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:44:30 AM): đừng bao giờ tỏ ra vẻ là mình có tư cách để nói chuyện zới mình , tư cách đék có thì thôi ! con người thật của tui là cuộc sống khác thường ! cho nên đừng có tỏ vẻ ra giống chó nház ! PHẮNG PHẮNG [/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:48:43 AM): mày như CC[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:50:46 AM): haizz , con chó cứ sủa bậy ! đéo có tư cách thì thôi vậy ! ![/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:37:26 AM): haha[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:37:31 AM): nói trúng tim đen rồi ak2[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:37:50 AM): bây giờ ank mới lòi bạn chất thật cua~ ank ra sao[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:37:56 AM): ank thỳ jk nói xấu zu~ nko~[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:38:03 AM): mà ank cung~ có hơn rỳ zu~ nko~ âu[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:11 AM): anh nói thiệt[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:14 AM): t/y cũ[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:19 AM): nó ko bao giờ lừa dối[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:24 AM): t/y mới chỉ là thứ chó[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:30 AM): nói gì thì nói[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:38:26 AM): zậy àk[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:38:28 AM): ckắc hUm[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:40 AM): anh vẫn yêu t/y cũ hơn[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:00 AM): ồ vậy àk[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:03 AM): thành thật wá[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:06 AM): làm nguk ta dau kho~[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:08 AM): xong way lai[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:09 AM):[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:15 AM): thật la` mắc cười vai~ đái[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:39:40 AM): anh nói em phắng chỗ khác[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:37 AM): zậy ha`[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:45 AM): đây là lần đầu tiên[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:50 AM): tkấy ank nói ckyn kjeu~ này doak[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:53 AM): đúng là[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:39:56 AM): ngke ckyn[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:00 AM): kO nên ngke từ 1 pkía[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:08 AM): vu~ nko~[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:11 AM): em nói cko ank bjk nka[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:21 AM): kO khjnk người jống nkư ank âu[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:25 AM): ank nói ckyn kjeu~ doak[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:30 AM): em cung~ ko lick sự với ank nua'~[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:34 AM): hẹn vu~ jk tập[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:36 AM): vu` wa[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:40 AM): nói ko jk nua~[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:43 AM): mệt bận[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:47 AM): ko muốn cko~[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:40:53 AM): thi` noi mẹ nóak 1 tiếng[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:41:05 AM): ank kòn muốn jk hoc lam` DJ ak`[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:41:10 AM): ank tuong~ nkà ank jàu lắm ak[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:41:22 AM): Khinh ng` ! ?[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:41:20 AM): hox theo pkong trào[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:41:32 AM): anh khinh ng` cái gì[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:41:25 AM): thì hox làm kOn mẹ rỳ[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:41:53 AM): phắng đi[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:42:09 AM): mắc mớ rỳ tui paj~ pkắng[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:42:16 AM): nói chuyện với cái kiểu đó[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:42:21 AM): hay là em tức ![/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:42:25 AM): nói đại ra đi[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:42:25 AM): ank ngkj~ ank là ai[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:42:28 AM): tức àk[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:42:35 AM): khi ngke vu~ nói xong[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:42:39 AM): về kOn nguk tkật cua~ ank[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:42:42 AM): nói tkiệt[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:42:44 AM): tui ko tin[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:42:50 AM): tui kOn` kO tin ank haj tui mà[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:42:57 AM): nkưng khi về suy ngkj~ lại[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:00 AM): nói thiệt[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:05 AM): ckj~ cóak khinh ank tkôi[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:09 AM): dek ckư paj~ la` yêu ank[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:11 AM):[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:13 AM): ank ngkj~[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:20 AM): ank cóak tke~ làm tui yêu ank đến điên dại sao[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:24 AM): trên cuộc đời này[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:30 AM): cki~ cóak kon trai khox ry` tui[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:36 AM): ckứ tui kO bao gjờ khóc vì kOn trai[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:39 AM): vì tui bjk dx[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:42 AM): đối với ank[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:48 AM): gái đẹp là trên hết[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:51 AM): hèn cki[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:43:58 AM): bao nkiêu người wen ank[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:44:03 AM): đều lần lượt xếp hàng[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:44:04 AM): ckia tay ank[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:44:10 AM): lúc nào ank cung~ nói[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:44:13 AM): loi~ do co gai doak[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:44:18 AM): sao ank khong tu suy xet lai ank jk[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:44:22 AM): ank noi bao nkjeu ckyn[/size]

[size=3]day la` nkung~ doan ma` noak khong dam' gui~ cko cac ban doc vì noak so cac ban noi noak cung~ la` nguoi coak loi~ minh noi tjkem 1 lan nua~ doan chat nay` la` that 100% kHong sua~ ckua~ dzu` cki~ la` 1 cku~ cai'[/size]

ĐỤ biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:48:33 AM): cái thứ mà ng` ta gọi trên cuộc sống MÁ , cái thứ như mày thì làm gì có t/y để có ! DM mày ko có tư cách đâu con chó đẻ ! dm , ở đời đừng bao giờ làm chó , làm đĩ ! thằng Vũ Nhỏ ,. tao chơi zới nó tao bít ! ko như mày , sao ngay từ đầu mày ko wen lại nó , wen tao làm cái cc gì !

biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:48:43 AM): mày như CC

doak cac ban tkay kHong noak la` nguoi noi truoc cau may` dem cai bang dang~ lon` we` cua~ may` ra day kao dek so dau mà noak dám gui~ doan chat that su len cko cac ban doc ma` noak kon` ckjnk~ sua~ tkem bot de~ gieo tieng ac cko mjnk` minh bjk mjnk` kon nko~ ckj~ dang tuoi~ em hay chau cac ban tkoi mong cac ban dõ va` hieu~ dx cko minh
~

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:48:46 AM): zậy ak[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:48:49 AM): kao wen mày sao[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:48:56 AM): wen hồi nào zậy[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:05 AM): ủa , tao đâu có nói là wen tao[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:49:06 AM): zậy sao mày nói kìa[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:14 AM): sa0 mày ko wen thằng vũ nhỏ[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:19 AM): mà đòi wen tao[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:21 AM): ngu thế[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:49:17 AM): vu~ nko~ la` ank hai kao ma`[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:24 AM): bít nhận thức ko[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:49:22 AM): bo kao doi` wen may`[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:31 AM): anh hai gái má mày àh[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:49:24 AM): la` thiệt sao[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:49:30 AM): zậy ha~[/size]

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:49:32 AM): uk[/size]

doak mjnk` gui~ len tutu cko các ban doc het va` hjeu~ cko mjnk

[size=3]O.o°»-(¯`v´¯)-» ½…H€ø…Ñgö¶«…¼ »-(¯`v´¯)-»°o.O (8/21/2011 11:49:35 AM): rồi sao[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:44 AM): gái má mày mà[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:44 AM): gái má mày mà[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:45 AM): gái má mày mà[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:45 AM): gái má mày mà[/size]

[size=3]biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:49:45 AM): gái má mày mà[/size]

noak ckuj~ toi me mjnk nua~ mjnk gui het roi` doak mong cac ban doc va` hoi` am lai cho minh nka minh se~ vao` vietyo de~ doc tin hoi am cua~ cac ban chào các bạn
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

các bạn hay~ doc de` bjk dx su that nka

bạn rảnh quớ đy, nói thiệt nha, mik có nik của biden.kid_blackbi2011
có j` thì 2 người tự giải quyết, k nên mang lên VY để mà bôi xấu nhau, mik nói thiệt lòng đó, bạn nên xóa topic này đy,
ak` lần sau viết có dấu cái, mik` cũng là teen nên mik hỉu, còn những người khác chỉ sợ họ k hiểu thôi
vì trên VY có nhiều ngừoi t khác nhau mà,
mà bạn tạo nik VY chỉ để làm điều vô bổ này thôi sao, tặng bạn 1 câu nè:
Cuộc sống quá ngắn ngủi nên hãy hôn thật chậm, cười thật tưoi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh.
péc đou sang năm là ngày tận thế thì sao, vì vậy nên tha thứ đy, mọi chiện rồi sẽ qua, péc đou sau này 2 người sẽ là bạn tốt của nhau 3bathing3 3bathing3 3bathing3

mjnk hjeu~ ban noi nKung noak do~ oan cko mjnk` lam` bao nkjeu nguoi` ep njck mjnk noi mjnk nay` no

Chả hiểu bạn ấy nói về đề tài gì 3ahhyes3 pé Heo nói đúng, bạn hạn chế sữ dụng ngôn ngữ teen đi đừng có lạm dụng nó quá mức, ko hay đâu 3ahhyes3

#1759468 0
3blur3 3blur3 3blur3 hiểu chết liền…………………….

anh em ranh qua 3curse3 3curse3 3curse3…………….

#1759607 0
3ahhyes3 đề nghị xóa topic, cái này lạc đề YO rùi

rảnh quá đâu ma di làm mấy cái này cho mất thời gian hok bít ak`
3curse3 3curse3 3curse3

#1762431 0
dịch sang tiếng Việt đi. chả hiểu viết cái gì nữa ? mà chuyện riêng thì tự giải quyết đi. sao còn lôi nên đây bôi xấu nhau vậy 3curse3 3curse3

biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:11 AM): anh nói thiệt

biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:14 AM): t/y cũ

biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:19 AM): nó ko bao giờ lừa dối

biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:24 AM): t/y mới chỉ là thứ chó

biden.kid_blackbi2011 (8/21/2011 11:38:30 AM): nói gì thì nói
dm con đỉ này bị điên , t.y là thứ chó à javascript:;, tao ko hề nói từ này ra , dm , xạo lồn , chém gió mà còn nguy hiểm , anh em VY chém chết mẹ nó đi , tâ chỉ nói t/y ko bao giờ bằng t.y mới chứ thứ chó gì , con đỉ này khùng roài

mày đừng cóak xạo kao nhắc lai cko mày nkớ nàk dzù rỳ thì anh van~ yêu tình yêu cu~ hơn kÒn tình yêu mới ak tình yêu mới cki~ là thứ chó ank nói nkư thế tui mới nói ank là sao có nkững người lại mê thứ ao~ wá vậy sao mình nói mà giờ lai ckối là sao tui kHong pai~ la` kOn nguk nku ank thjck bêu xấu người khác tui có ckuj~ ank dung kHong tui gui~ toàn bo len viet yo kOn` ai nku anh ckjnk~ sua~ nay` no do~ loi~ cko toi đúng là thứ nói mà không bik ngương màk

Chủ đề cùng mục


8 21 2011 11, size 3, size 3 O o v ½, 3 O o v ½ H, O o v ½ H ø, v ½ H ø Ñgö, ½ H ø Ñgö ¼, H ø Ñgö ¼ v, ø Ñgö ¼ v o O, Ñgö ¼ v o O 8,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)