Ảnh - truyện vui 2012-07-18 14:57:33

Đoạn chát của 1 thằng bị hoang tưởng nặng =))))))))))))))))


$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:31:29 PM): Em dang lam gj the ?
Dont Cry (3/17/2011 3:31:43 PM): à
Dont Cry (3/17/2011 3:31:58 PM): e đang ngịch lung tung thôi
Dont Cry (3/17/2011 3:324 PM): sao thế a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:32:46 PM): k0 sa0 thay njk E 0nljne thj va0 n0j chuyen chut th0j
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:32:55 PM): E c0 ban. gj k0
Dont Cry (3/17/2011 3:33:34 PM): ko anh
Dont Cry (3/17/2011 3:33:42 PM): hnay a k phải đi làm à
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:34:45 PM): h0m nay A xjn nghj?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:34:54 PM): dang bj s0t\" E ah`!
Dont Cry (3/17/2011 3:356 PM): sặc
Dont Cry (3/17/2011 3:35:19 PM): sốt k nằm nghỉ ngơi đi còn onl chat chít làm gì
Dont Cry (3/17/2011 3:35:23 PM): uống thuốc chưa a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:35:37 PM): A u0ng r0j.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:35:46 PM): A cung d0~ r0j` ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:12 PM): may ngay k0 chat v0j E nen cung nh0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:14 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:36:23 PM): ẹc
Dont Cry (3/17/2011 3:36:27 PM): nhớ e á
Dont Cry (3/17/2011 3:36:39 PM): a trêu e à
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:50 PM): treu gj dau ?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:36:58 PM): A n0j that ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:37:17 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:37:22 PM): thôi e xin a
Dont Cry (3/17/2011 3:37:26 PM): e còn chưa gặp a bao h`
Dont Cry (3/17/2011 3:37:45 PM): thì có gì mà nhớ với chả nhung
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:22 PM): thj bay gj0 mjnh gap nhau
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:28 PM): cung chua mu0n. ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:36 PM): du0c. k0 E ?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:44 PM): neu h0p. thj yeu
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:38:59 PM): k0 thj mjnh lam Anh Em ban be cung~ du0c.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:39:15 PM):
Dont Cry (3/17/2011 3:39:20 PM): sặc
Dont Cry (3/17/2011 3:39:22 PM): bó tay
Dont Cry (3/17/2011 3:39:55 PM): mới chat đc có vài lần mà a
Dont Cry (3/17/2011 3:404 PM): mới lại gặp kiểu này e cũng ngại ngại thế nào ý
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:40:31 PM): E ngaj. gj ?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:40:52 PM): Anh Em mjnh gap nhau dj u0ng nu0c\" bt c0\" gj ma E phaj? ngaj.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:37 PM): m0j laj nha E cung~ gan ch0~ A ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:48 PM): gap mat nhau 1 tj c0 sa0 dau ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:41:50 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:429 PM): sặc
Dont Cry (3/17/2011 3:42:30 PM): vâng gặp thì gặp cũng đc
Dont Cry (3/17/2011 3:42:56 PM): nhg mà a có n.y chưa đấy?
Dont Cry (3/17/2011 3:434 PM): e sợ bị đánh ghen lắm đấy nhé
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 337 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:44:11 PM): hjen taj thj A k0 yeu aj ca?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:44:41 PM): cung~ c0\" nhjeu E thjch A lam\"
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:29 PM): nhung may E y\" tre c0n qua
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:42 PM): va? laj. k0 dat. tjeu chuan v0j A
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:45 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:45:49 PM):
Dont Cry (3/17/2011 3:463 PM): tiêu chuẩn cơ á
Dont Cry (3/17/2011 3:46:13 PM): thế chắc a đẹp trai lắm nhỉ ;-s
Dont Cry (3/17/2011 3:46:14 PM):
Dont Cry (3/17/2011 3:46:25 PM): thế mới có nhiều e theo đuổi
Dont Cry (3/17/2011 3:46:32 PM): chắc e chả giám gặp a rồi
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:24 PM): b0n ban A cung~ khen A dep. traj E ak.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:32 PM): nhung A thay mjnh cung bt thuj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:48:45 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:499 PM): may c0n thjch A su0t ngay cu g0j djen. nhan\" tjn
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:49:45 PM): ru? A dj ch0j r0j dj an E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:505 PM): den tan nha d0n\" A
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:22 PM): mu0n mu0n. m0j ch0 A ve
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:26 PM): met lam E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:50:30 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:50:54 PM): eo
Dont Cry (3/17/2011 3:50:56 PM): thích nhỉ
Dont Cry (3/17/2011 3:510 PM): zai đẹp có khác
Dont Cry (3/17/2011 3:516 PM): quý cô đến đón tận nhà đi chơi
Dont Cry (3/17/2011 3:51:16 PM): e thì suốt ngày ở nhà
Dont Cry (3/17/2011 3:51:23 PM): chả có ma nào rước đi chơi hôm nào
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:529 PM): uh hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:52:46 PM): dua na0 phaj xjnh xjnh 1 tj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:52:57 PM): nha c0 djeu kjen.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:533 PM): thj A m0j dj ch0j cung
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:53:42 PM): chu E dung c0 nghj~ la aj A cung~ dj ch0j cung dau nha
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:13 PM): nhjeu khj thay c0 dua dj xe s0\" la A da~ k0 thjck r0j
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:45 PM): chu chua n0j gj c0 may dua h0c cap 3 gan ch0~ A dj xe dap.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:52 PM): gap chung n0 A s0. lam
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:54:54 PM): toan tr0n\"
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:552 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:55:23 PM): ợ
Dont Cry (3/17/2011 3:55:25 PM): gì cơ
Dont Cry (3/17/2011 3:55:33 PM): lại còn phải thế nữa á
Dont Cry (3/17/2011 3:55:40 PM): xe đạp k đc
Dont Cry (3/17/2011 3:55:42 PM): xe số k đc
Dont Cry (3/17/2011 3:55:45 PM): thế phải xe gì hả a
Dont Cry (3/17/2011 3:55:55 PM):
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:56:36 PM): b0n ban A dua na0 cung~ c0\" b0^` d0n bang xe ga het
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:579 PM): A chj thjck dj Lx ca ljberty thuj E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:57:15 PM): hj hj
Dont Cry (3/17/2011 3:57:27 PM): hầy
Dont Cry (3/17/2011 3:57:30 PM): lx?
Dont Cry (3/17/2011 3:57:34 PM): liberty
Dont Cry (3/17/2011 3:57:36 PM): nghe lạ hoắc
Dont Cry (3/17/2011 3:57:47 PM): lx là gì hả a?
Dont Cry (3/17/2011 3:57:50 PM): lầu xanh à
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:584 PM): e0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:58:29 PM): lx la xe vespa y
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:58:35 PM): E biet xe vespa k0
Dont Cry (3/17/2011 3:59:17 PM): vespa
Dont Cry (3/17/2011 3:59:30 PM): nghe quen quen nhg chưa hình dung ra
Dont Cry (3/17/2011 3:59:31 PM): hì
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:59:35 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 3:59:45 PM): E laj treu A day ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 406 PM): th0j k0 n0j ve van de cua A nua~
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:14 PM): the c0n E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:18 PM): E dung dt gj
Dont Cry (3/17/2011 40:25 PM): dt là gì hả a?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:33 PM): djen th0aj cua E y
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 40:54 PM): E c0 dung dt xjn. k0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:11 PM): hay chj djen th0aj bt thuj ?
Dont Cry (3/17/2011 41:16 PM): ẹc
Dont Cry (3/17/2011 41:26 PM): a hỏi đt của e làm gì?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:43 PM): de bjet thuj ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:51 PM): lam gj g0m vay
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 41:58 PM): c0n gaJ bay gj0
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 42:18 PM): phaj dung dt xjn nhjn m0j sang E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:11 PM): may dua thjck A dua na0 cung~ dung e71 m0j\" iph0ne 3g 4g thuj E ah.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:46 PM): c0 dua tang. A 1 caj iph0ne 4g m0j ra 22 trjeu d0\" E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:53 PM): nhung A k0 lay\"
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 43:54 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 44:14 PM): A chj dung n97 thuj E ah
Dont Cry (3/17/2011 44:20 PM): ợ
Dont Cry (3/17/2011 44:27 PM): đc tặng mà k lấy à
Dont Cry (3/17/2011 44:32 PM): a dại thế
Dont Cry (3/17/2011 44:53 PM): e thì làm gì có xiền mà dùng N97
Dont Cry (3/17/2011 452 PM): e chỉ dùng cái nghe gọi nhắn tin thôi a ạ
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 45:20 PM): la caj gj ha E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 45:22 PM): ?
Dont Cry (3/17/2011 45:29 PM): 1200 ạ ?
Dont Cry (3/17/2011 45:57 PM): em quê mà a
Dont Cry (3/17/2011 65 PM): mới lại e có thích a đâu
Dont Cry (3/17/2011 469 PM): mà cần đt đẹp
BUZZ!!!
Dont Cry (3/17/2011 46:59 PM): ủa
Dont Cry (3/17/2011 473 PM): đâu rồi a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:15 PM): E cu treu A nha
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:21 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:32 PM): bay gj0 lam gj c0 aj dung dt d0 nua
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 47:39 PM): cu the na0 y E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 488 PM): the E dj xe gj
Dont Cry (3/17/2011 48:17 PM): a hỏi e đi xe gì làm gì?
Dont Cry (3/17/2011 48:24 PM):
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 48:38 PM): thj E qua d0n A ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:11 PM): A bj thang ban lua xe nen k0 c0 xe
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:21 PM): dj dau t0an c0 may E dua dj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:33 PM): nen A cung~ chua mu0n mua xe m0j E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 49:35 PM):
Dont Cry (3/17/2011 49:42 PM): hầy
Dont Cry (3/17/2011 49:44 PM): vậy à
Dont Cry (3/17/2011 4:100 PM): số a có khi
Dont Cry (3/17/2011 4:105 PM): sướng hơn cả đàn bà ý nhở
Dont Cry (3/17/2011 4:10:10 PM): suốt ngày xe đưa xe đón
Dont Cry (3/17/2011 4:10:12 PM): như vua
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:16 PM): hj hj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:19 PM): bjnh thu0ng ma E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:10:58 PM): E chua tra l0j cau h0j? cua A ma
Dont Cry (3/17/2011 4:11:33 PM): có khi e k gặp a đc rồi
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:11:47 PM): sa0 the E
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:11:50 PM): ?
Dont Cry (3/17/2011 4:120 PM): e đi xe buýt a ạ
Dont Cry (3/17/2011 4:12:17 PM): đi chơi hay đi đâu toàn đi xe buýt thôi
Dont Cry (3/17/2011 4:12:20 PM): cho tiện mà a
Dont Cry (3/17/2011 4:12:45 PM): e xin mãi mà bố mẹ e k mua xe cho :9
Dont Cry (3/17/2011 4:12:46 PM):
Dont Cry (3/17/2011 4:12:59 PM): mới lại xăng đang lên
Dont Cry (3/17/2011 4:135 PM): đi xe máy cho chết tiền xăng
Dont Cry (3/17/2011 4:13:14 PM): đi xe buýt như e là lành nhất
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:22 PM): e0 uj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:29 PM): E cu dua A nha
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:13:43 PM): th0j bu0j? bay gj0 ma laj dj xe buyt ak\"
Dont Cry (3/17/2011 4:14:10 PM): có sao đâu a
Dont Cry (3/17/2011 4:14:16 PM): người người đi đc.
Dont Cry (3/17/2011 4:14:20 PM): chả lẽ e k đi đc
Dont Cry (3/17/2011 4:14:28 PM): e đi xe buýt thâm niên 6 7 năm nay rồi
Dont Cry (3/17/2011 4:14:43 PM): đi đâu gần nhà thì toàn mượn xe đạp của thằng em
Dont Cry (3/17/2011 4:14:53 PM): đạp cong cả mông còn thấy khổ hơn đi xe buýt ý
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:15:34 PM): the E k0 mu0n du0c. xe b0 me E ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:15:47 PM): mu0n xe dj ch0j 1 h0m cung~ du0c.
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:168 PM): A cung~ k0 c0 xe ma
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:16:10 PM): hjc hjc
Dont Cry (3/17/2011 4:16:13 PM): ẹc
Dont Cry (3/17/2011 4:16:17 PM): khôpr
Dont Cry (3/17/2011 4:16:19 PM): khổ
Dont Cry (3/17/2011 4:16:22 PM): bố em bảo vệ
Dont Cry (3/17/2011 4:16:24 PM): mẹ lao công
Dont Cry (3/17/2011 4:16:34 PM): nhà mỗi ng` 1 cái xe đạp
Dont Cry (3/17/2011 4:16:38 PM): cup còn chả có mà đi
Dont Cry (3/17/2011 4:16:59 PM): nói gì đến ware hả a
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:179 PM): tr0j
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:37 PM): the E k0 mu0n du0c. xe cua aj ah
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:41 PM): ban be E y\"
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:17:46 PM): h0 hang
Dont Cry (3/17/2011 4:18:15 PM): bạn e toàn xe đạp với xe buýt thôi a ạ
Dont Cry (3/17/2011 4:18:21 PM): bố e con 1 nên k có họ hàng gần
Dont Cry (3/17/2011 4:18:34 PM): nếu a k ngại thì e lấy xe đạp của thằng e
Dont Cry (3/17/2011 4:18:35 PM): qua đón a
Dont Cry (3/17/2011 4:18:50 PM): mình ra mỹ đình ăn mực với uống trà đá cũng được mà a
Dont Cry (3/17/2011 4:18:56 PM): gặp mặt nhau là chính
Dont Cry (3/17/2011 4:18:59 PM): vật chất quan trọng gì
BUZZ!!!
Dont Cry (3/17/2011 4:19:44 PM): ủa đâu rồi a?
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:11 PM): thuj thuj a s0. E ruj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:25 PM): the thj E 0? nha dj
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:32 PM): nghe0 c0n` bay dat
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ (3/17/2011 4:20:34 PM): cha0 E
Dont Cry (3/17/2011 4:20:38 PM): ơ
Dont Cry (3/17/2011 4:20:45 PM): cái a này
Dont Cry (3/17/2011 4:20:55 PM): rủ ng ta đi chơi trc mà
BUZZ!!!
$ Cu0ng _ Pham Minh Cu0ng $ đã thoát Mesenger (3/17/2011 4:21 PM)
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 3/17 lúc 4:20 PM
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)