Bài đã gửi bởi kingodin01


sôn cái lù này......................................................

2012-10-13 22:17:42
[justify]http://i1184.photobucket.com/albums/z331/truongtuan1111/40285693.gif Báo cáo Trả lời kiepdoc09 19:07 11/10/2012 1 [justify]http://3.bp.blogspot.com/-QfyExzM_pr4/T6eCHYzt_YI/AAAAAAAA67c/CaYbB46EjVw/s1600/Gif.Heomi.com+T-Ara.Jiyeon.07051452A.gif[/justify] Báo cáo Trả lời thanhchi21 19:46 11/10/2012 0 [justify]em nhìn như nó noi chữ B....u....ô.......i ý[/justify] Báo cáo Trả lời kiepdoc09 19:56 11/10/2012 0 [justify]oh oh cứ cho là zday đeeeeee[/justify] Báo cáo Trả lời LePhat96 20:13 11/10/2012 2 [justify]http://i724.photobucket.com/albums/ww247/nh0xtai741/689cee30781178dd2f343a762e9a9f6d_44487695doesntappr_zpsed28326d.gif Hàng xẻng bựa vl[/justify] Báo cáo Trả lời akisona911 22:57 11/10/2012 1 [justify]http://us13.memecdn.com/brick-headshot_o_516693.gif[/justify] Báo cáo Trả lời vl_hontindon 19:14 12/10/2012 0 [justify]3bored33bored33bored3[/justify] Báo cáo Trả lời tinhuong 12:49 13/10/2012 0 [justify]http://nhatdeal.com/Uploads/images/ads/nhatdeal.gif CHO SPAM CÁI MỚI MÚC BÊN CHỦ ĐỀ KIA QUA KAKA[/justify] Báo cáo Trả lời babymaycry 13:18 13/10/2012 0 [justify]bô-ram cũng dc :)) lai[/justify] Báo cáo Trả lời HoangTuSJC 14:11 13/10/2012 0 [justify]là JiYeon Boram là con nhỏ lùn ( già ) JiYeon là út trong T-ara ( con kia bé hơn vào đc 1 time thì bị đuổi )[/justify] Báo cáo Trả lời babymaycry 21:34 13/10/2012 0 [justify]@HoangTuSJC hjhj ukm mình cũng không rành về k-pop lắm chỉ bik zay thôi à :d[/justify] Báo cáo Trả lời VVhisky 13:34 13/10/2012 0 [justify]muốn dislike quá[/justify] Báo cáo Trả lời Ken_CR 13:53 13/10/2012 1 [justify]http://ca3.upanh.com/9.645.13835654.KUX0/7857874b14c381ee133.gif[/justify] Báo cáo Trả lời 12»Cuối Gửi trả lời Chủ đề mới3ahh33ahaa33aha3

[H] BỨC ẢNH TOÀN TRYM VỚ TRYM............ĐÃ THẾ NÓ LẠI BIẾT BAY NỮA.......KHIẾP CHƯA !!!

2012-10-13 22:16:30
[justify]http://i1184.photobucket.com/albums/z331/truongtuan1111/40285693.gif Báo cáo Trả lời kiepdoc09 19:07 11/10/2012 1 [justify]http://3.bp.blogspot.com/-QfyExzM_pr4/T6eCHYzt_YI/AAAAAAAA67c/CaYbB46EjVw/s1600/Gif.Heomi.com+T-Ara.Jiyeon.07051452A.gif[/justify] Báo cáo Trả lời thanhchi21 19:46 11/10/2012 0 [justify]em nhìn như nó noi chữ B....u....ô.......i ý[/justify] Báo cáo Trả lời kiepdoc09 19:56 11/10/2012 0 [justify]oh oh cứ cho là zday đeeeeee[/justify] Báo cáo Trả lời LePhat96 20:13 11/10/2012 2 [justify]http://i724.photobucket.com/albums/ww247/nh0xtai741/689cee30781178dd2f343a762e9a9f6d_44487695doesntappr_zpsed28326d.gif Hàng xẻng bựa vl[/justify] Báo cáo Trả lời akisona911 22:57 11/10/2012 1 [justify]http://us13.memecdn.com/brick-headshot_o_516693.gif[/justify] Báo cáo Trả lời vl_hontindon 19:14 12/10/2012 0 [justify]3bored33bored33bored3[/justify] Báo cáo Trả lời tinhuong 12:49 13/10/2012 0 [justify]http://nhatdeal.com/Uploads/images/ads/nhatdeal.gif CHO SPAM CÁI MỚI MÚC BÊN CHỦ ĐỀ KIA QUA KAKA[/justify] Báo cáo Trả lời babymaycry 13:18 13/10/2012 0 [justify]bô-ram cũng dc :)) lai[/justify] Báo cáo Trả lời HoangTuSJC 14:11 13/10/2012 0 [justify]là JiYeon Boram là con nhỏ lùn ( già ) JiYeon là út trong T-ara ( con kia bé hơn vào đc 1 time thì bị đuổi )[/justify] Báo cáo Trả lời babymaycry 21:34 13/10/2012 0 [justify]@HoangTuSJC hjhj ukm mình cũng không rành về k-pop lắm chỉ bik zay thôi à :d[/justify] Báo cáo Trả lời VVhisky 13:34 13/10/2012 0 [justify]muốn dislike quá[/justify] Báo cáo Trả lời Ken_CR 13:53 13/10/2012 1 [justify]http://ca3.upanh.com/9.645.13835654.KUX0/7857874b14c381ee133.gif[/justify] Báo cáo Trả lời 12»Cuối Gửi trả lời Chủ đề mới3ahh33ahh3

ai vào thớt hun cho 1 ái (click all lẹ)

2012-10-13 22:14:45
[justify]http://i1184.photobucket.com/albums/z331/truongtuan1111/40285693.gif Báo cáo Trả lời kiepdoc09 19:07 11/10/2012 1 [justify]http://3.bp.blogspot.com/-QfyExzM_pr4/T6eCHYzt_YI/AAAAAAAA67c/CaYbB46EjVw/s1600/Gif.Heomi.com+T-Ara.Jiyeon.07051452A.gif[/justify] Báo cáo Trả lời thanhchi21 19:46 11/10/2012 0 [justify]em nhìn như nó noi chữ B....u....ô.......i ý[/justify] Báo cáo Trả lời kiepdoc09 19:56 11/10/2012 0 [justify]oh oh cứ cho là zday đeeeeee[/justify] Báo cáo Trả lời LePhat96 20:13 11/10/2012 2 [justify]http://i724.photobucket.com/albums/ww247/nh0xtai741/689cee30781178dd2f343a762e9a9f6d_44487695doesntappr_zpsed28326d.gif Hàng xẻng bựa vl[/justify] Báo cáo Trả lời akisona911 22:57 11/10/2012 1 [justify]http://us13.memecdn.com/brick-headshot_o_516693.gif[/justify] Báo cáo Trả lời vl_hontindon 19:14 12/10/2012 0 [justify]3bored33bored33bored3[/justify] Báo cáo Trả lời tinhuong 12:49 13/10/2012 0 [justify]http://nhatdeal.com/Uploads/images/ads/nhatdeal.gif CHO SPAM CÁI MỚI MÚC BÊN CHỦ ĐỀ KIA QUA KAKA[/justify] Báo cáo Trả lời babymaycry 13:18 13/10/2012 0 [justify]bô-ram cũng dc :)) lai[/justify] Báo cáo Trả lời HoangTuSJC 14:11 13/10/2012 0 [justify]là JiYeon Boram là con nhỏ lùn ( già ) JiYeon là út trong T-ara ( con kia bé hơn vào đc 1 time thì bị đuổi )[/justify] Báo cáo Trả lời babymaycry 21:34 13/10/2012 0 [justify]@HoangTuSJC hjhj ukm mình cũng không rành về k-pop lắm chỉ bik zay thôi à :d[/justify] Báo cáo Trả lời VVhisky 13:34 13/10/2012 0 [justify]muốn dislike quá[/justify] Báo cáo Trả lời Ken_CR 13:53 13/10/2012 1 [justify]http://ca3.upanh.com/9.645.13835654.KUX0/7857874b14c381ee133.gif[/justify] Báo cáo Trả lời 12»Cuối Gửi trả lời Chủ đề mới............................................................................................................................................................................................................................................................

bạn sẽ nhìn gì trong bức ảnh này

2012-10-13 22:11:25
[justify]ljke ljke ch0 1 nụ hun này[/justify] [justify]http://i1184.photobucket.com/albums/z331/truongtuan1111/40285693.gif3ahh33ahh33ahh33ahh3/..............................................................................................................................................................................................................................................[/justify]

Phát hiện hành tinh kim cương lớn gấp đôi Trái đất

2012-10-13 22:09:00
[justify]ljke ljke ch0 1 nụ hun này[/justify] [justify]http://i1184.photobucket.com/albums/z331/truongtuan1111/40285693.gif3ahh33ahh33ahh33ahh3.................................................................................................................................................................................................................[/justify]

Phát hiện hành tinh kim cương lớn gấp đôi Trái đất

2012-10-13 22:07:51
[justify]ljke ljke ch0 1 nụ hun này[/justify]

chọn đi mem

2012-10-13 22:04:33
đúng mềm nhọn cam 3crisp3

60s... Siêu HOT ... Khựa nó Bựa ... VN sẽ nói gì ???????

2012-10-02 21:39:56
3burning3 Dừng bao giờ hù dọa tao khi mày chưa biết Họ tao ra sao Quyền ko hổ báo tay ko quơ dao nhưng tao ko bằng ai thì cũng đéo ai bằng Tao vì là người Việt Nam

Tết trung thu của TROLL.... buồn VCL

2012-09-29 23:41:34
F.A vãi đạn 3ahhyes3

Tiêu hàng em rồi...............

2012-09-29 18:51:51
Cái này thì ai câu ai nhỉ ? 3aha3


Cảm động Sờ To Ry

2012-09-28 17:43:26
âu mai cót 3ahh3 ..............................

[One Pic] Ae việt dê vào mà soi nhá

2012-09-28 17:38:25
i like dog long xu 3adore3

What is this???

2012-09-28 17:26:38
trôi sông lạc chợ 3aha3

Cuộn thi sắc đẹp đây mại yo mại yo!!!!!!!!!!!!!

2012-09-28 17:17:38
3ahaa3 minh love .............................

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2012-09-28 17:15:05
(con yêu Bác) 3blingeye3(con yêu Bác) 3blingeye3

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2012-09-27 21:28:52
ôi Bác ơi chúng con yêu Bác 3blingeye3

VÃi anh nhà mình..:))

2012-09-23 21:53:02
3ahhyes3 tôi ko bik nó wan bao nhiêu cái màng hình

Em ko những đẹp mà vòng 1 cũng to nữa

2012-09-23 20:32:32
con mắm kia đang cầm gì thế nhở

Chuyện đứa con trai 15 tuổi THỦ DÂM. (Cấm con gái)....

2012-09-23 20:31:00
tội nghiệp shin 3blingeye3

https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)