Video clip 2015-10-23 22:00:04

Nhạc Do Thái Vietsub Bài Hát Xin Cho Đức Vua Được Sống Lâu


Nhạc Do Thái Vietsub Bài Hát Xin Cho Đức Vua Được Sống Lâu


Nhạc Do Thái Vietsub Xin Cho Vua Được Sống Lâu
Lời bài hát dịch tiếng việt
Xin Thiên Chúa cho Vua được sống lâu
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho Vua được sống lâu
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho Vua được sống trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho Vua được sống trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho Vua được trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho Vua được trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho vị Vua được sống lâu
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho vị Vua được sống lâu
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho vị Vua được sống trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho vị Vua được sống trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho vị Vua được trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho vị Vua được trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho đức Vua được sống lâu
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho đức Vua được sống lâu
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho đức Vua được sống trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho đức Vua được sống trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho đức Vua được trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho đức Vua được trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho Vua được sống lâu
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho Vua được sống lâu
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho Vua được sống trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho Vua được sống trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho Vua được trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho Vua được trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho ông Vua được sống lâu
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho ông Vua được sống lâu
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho ông Vua được sống trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho ông Vua được sống trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Thiên Chúa cho ông Vua được trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ
Xin Chúa Trời cho ông Vua được trường thọ
Cho năm tháng của ông ấy trải qua nhiều thế hệ

Lời bái hát dựa vào Kinh Thánh đoạn Thánh Thi 61:7
Hãy để Vua cai trị trước mặt Chúa đời đời. Xin dùng tình yêu và chân lý của Ngài (Thiên Chúa) để bảo bọc vua.

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)