Ăn chơi 2012-10-10 05:25:34

Nhập viện vì 'Công nghệ' làm lẩu từ hải sản chết >.<[size=6]B&ecirc;n cạnh sử dụng nguy&ecirc;n liệu l&agrave; c&aacute;c loại hải sản đ&atilde; chết, nhiều qu&aacute;n lẩu, qu&aacute;n nhậu b&igrave;nh d&acirc;n l&agrave;m lẩu hải sản tại TP.HCM c&ograve;n sử dụng c&aacute;c g&oacute;i gia vị c&oacute; nguồn gốc từ Trung Quốc để tạo m&ugrave;i vị thơm, ngon.[/size]

V&agrave;o tối ng&agrave;y 6/10, nghệ sĩ Vũ Lu&acirc;n đ&atilde; phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tr&atilde;i (TP.HCM) v&igrave; ngộ độc thức ăn do ăn m&oacute;n "lẩu Th&aacute;i" hải sản tươi sống n&ecirc;n bị ngộ độc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đến bệnh viện trao đổi với c&aacute;c b&aacute;c sĩ để t&igrave;m hiểu vụ ngộ độc của nghệ sĩ Vũ Lu&acirc;n.
Từ vụ việc n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i th&acirc;m nhập, t&igrave;m hiểu về c&ocirc;ng nghệ l&agrave;m lẩu hải sảntại c&aacute;c qu&aacute;n ăn, qu&aacute;n nhậu b&igrave;nh d&acirc;n tại TP.HCM ph&aacute;t hiện ra [size=3]c&ocirc;ng nghệ[/size]l&agrave;m lẩu hải sản phục vụ kh&aacute;ch khiến ai cũng phải h&atilde;i h&ugrave;ng.
Lẩu, m&oacute;n kho&aacute;i khẩu của nhiều người
Nguy&ecirc;n liệu l&agrave; hải sản chết
Tại TP.HCM c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n qu&aacute;n ăn, qu&aacute;n nhậu chuy&ecirc;n phục vụ m&oacute;n lẩu hải sản cho người c&oacute; nhu cầu. Một trong những "thi&ecirc;n đường" lẩu hải sản c&oacute; thể kể ra như: Khu lẩu l&agrave;ng ĐHQG TP.HCM (quận Thủ Đức), đường Trần N&atilde;o (quận 2), đường L&ecirc; Văn Việt (quận 9), đường Th&agrave;nh Th&aacute;i (quận 10)&hellip; Tại đ&acirc;y, v&agrave;o thời gian từ 17h30 đến 22h, c&aacute;c qu&aacute;n nườm nượp kh&aacute;ch đến ăn lẩu hải sản. Mức gi&aacute; một lẩu hải sản tại đ&acirc;y kh&aacute; rẻ, dao động từ 60 -120 ng&agrave;n đồng/lẩu.
Mục sở thị một qu&aacute;n lẩu hải sản ở l&agrave;ng ĐHQG TP.HCM, ch&uacute;ng t&ocirc;i bất ngờ khi thấy ph&iacute;a sau của qu&aacute;n chất đầy c&aacute;c thau nhựa đựng c&aacute;c loại hải sản như: T&ocirc;m, ghẹ, h&agrave;u, mực&hellip; đ&atilde; chết, nhiều thau nhựa đựng hải sản đ&atilde; bốc m&ugrave;i h&ocirc;i thối. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tưởng số hải sản n&agrave;y sẽ đưa đi ti&ecirc;u hủy do kh&ocirc;ng ti&ecirc;u thụ hết.
Tuy nhi&ecirc;n, trao đổi với một nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ tại đ&acirc;y th&igrave; biết số hải sản tr&ecirc;n mới được nhập về để chuẩn bị nguy&ecirc;n liệu để l&agrave;m lẩu hải sản cho những ng&agrave;y tới. Nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y tiết lộ: "Hiện nay, gi&aacute; cả c&aacute;c loại hải sản tươi sống từ c&aacute;c chợ đầu mối ở TP.HCM kh&aacute; cao, với mức gi&aacute; một nồi lẩu hải sản b&igrave;nh d&acirc;n hiện nay th&igrave; c&aacute;c qu&aacute;n lẩu nếu mua c&aacute;c loại hải sản n&agrave;y sẽ sớm sập tiệm. V&igrave; vậy, họ t&igrave;m mua c&aacute;c loại hải sản chết về sơ chết lại để l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m lẩu".
D&ograve; hỏi nhiều người kinh doanh qu&aacute;n lẩu b&igrave;nh d&acirc;n tại TP.HCM, gi&aacute; nhập hải sản chết từ c&aacute;c chợ đầu mối c&oacute; gi&aacute; cực rẻ, dao động từ 15-20 ng&agrave;n đồng/kg. Thậm ch&iacute;, nếu mua số lượng lớn gi&aacute; c&ograve;n rẻ hơn. Một đầu mối ph&acirc;n phối hải sản tươi sống tại chợ đầu mối n&ocirc;ng sản Thủ Đức (quận Thủ Đức), tiết lộ: "Hiện nay, mỗi ng&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa ra thị trường từ 300-500 kg hải sản tươi sống phục vụ cho c&aacute;c qu&aacute;n ăn, qu&aacute;n lẩu. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa ra thị trường từ 120-200 kg hải sản chết, đ&acirc;y l&agrave; số h&agrave;ng c&ograve;n tồn đọng do ti&ecirc;u thụ kh&ocirc;ng hết. Số hải sản n&agrave;y hiện được nhiều qu&aacute;n lẩu b&igrave;nh d&acirc;n tại TP.HCM ưa chuộng bởi gi&aacute; rẻ dễ đem đến lợi nhuận".
Chị L&ecirc; Thị Cương, c&oacute; th&acirc;m ni&ecirc;n nhiều năm l&agrave;m việc trong c&aacute;c qu&aacute;n lẩu hải sản ở quận Thủ Đức, cho biết: "Những nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m n&ecirc;n m&oacute;n lẩu hải sảnđều l&agrave; những nguy&ecirc;n liệu đ&atilde; để l&acirc;u ng&agrave;y c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i thối, bị ế. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&iacute; do v&igrave; sao trong t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế hiện nay, gi&aacute; cả ng&agrave;y c&agrave;ng tăng vọt, vật gi&aacute; leo thang ch&oacute;ng mặt nhưng những qu&aacute;n lẩu n&agrave;y vẫn kh&ocirc;ng tăng gi&aacute; để giữ kh&aacute;ch".
Nghệ sĩ Vũ Lu&acirc;n đ&atilde; phải nhập viện v&igrave; lẩu mới đ&acirc;y
Gia vị lẩu hải sản c&oacute; nguồn gốc từ Trung Quốc
B&ecirc;n cạnh sử dụng nguy&ecirc;n liệu l&agrave; c&aacute;c loại hải sản đ&atilde; chết, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n ph&aacute;t hiện nhiều qu&aacute;n lẩu, qu&aacute;n nhậu b&igrave;nh d&acirc;n l&agrave;m lẩu hải sản tại TP.HCM c&ograve;n sử dụng c&aacute;c g&oacute;i gia vị c&oacute; nguồn gốc từ Trung Quốc để tạo m&ugrave;i vị thơm, ngon cho lẩu. &Ocirc;ng Nguyễn N., chủ qu&aacute;n lẩu tr&ecirc;n đường Th&agrave;nh Th&aacute;i (quận 10), cho biết: "Hiện nay, rất nhiều qu&aacute;n lẩu hải sản b&igrave;nh d&acirc;n tại TP.HCM rất chuộng sử dụng c&aacute;c g&oacute;i gia vị hải sản được sản xuất tại Trung Quốc để hạ gi&aacute; th&agrave;nh nồi lẩu. Đ&acirc;y l&agrave; chi&ecirc;u kinh doanh để ứng ph&oacute; với thời kỳ kinh tế kh&oacute; khăn v&agrave; gi&aacute; c&aacute;c loại gia vị cũng tăng cao".
Từ tiết lộ tr&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i t&igrave;m đến c&aacute;c chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức), chợ B&agrave; Chiểu (quận B&igrave;nh Thạnh), chợ Phạm Văn Hai (quận T&acirc;n B&igrave;nh)&hellip; để t&igrave;m hiểu về c&aacute;c loại gia vị lẩu hải sản c&oacute; nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhiều tiểu thương tại c&aacute;c chợ n&agrave;y cho biết, c&aacute;c g&oacute;i gia vị lẩu hải sản c&oacute; nguồn gốc từ Trung Quốc b&agrave;y b&aacute;n kh&ocirc;ng hề c&oacute; nh&atilde;n phụ tiếng Việt, thậm ch&iacute; một số loại gia vị c&ograve;n để trong bịch ni l&ocirc;ng trắng. Theo một tiểu thương tại chợ B&agrave; Chiểu (quận B&igrave;nh Thạnh), gi&aacute; một g&oacute;i gia vị lẩu hải sản từ 3-4 ng&agrave;n đồng/g&oacute;i, rẻ hơn một nửa so với c&aacute;c loại gia vị l&agrave;m lẩu hải sản kh&aacute;c.
Trao đổi với anh Đinh Ngọc Tuấn, kỹ sư h&oacute;a học đang l&agrave;m việc tại TP.HCM, về vấn đề c&aacute;c g&oacute;i gia vị lẩu hải sản c&oacute; nguồn gốc từ Trung Quốc. Anh Tuấn cho hay, c&aacute;c g&oacute;i gia vị lẩu hải sản c&oacute; nguồn gốc từ Trung Quốc trước đ&acirc;y đ&atilde; được c&aacute;c cơ quan chức năng tại TP.HCM đưa đi ph&acirc;n t&iacute;ch c&oacute; nhiều h&oacute;a chất độc hại g&acirc;y nhiều căn bệnh nguy hiểm cho người n&agrave;o ăn phải. D&ugrave; đ&atilde; được cảnh b&aacute;o nhưng thực tế cho thấy nhiều qu&aacute;n lẩu hải sản v&igrave; chạy theo lợi nhuận n&ecirc;n sử dụng c&oacute; g&oacute;i gia vị tr&ecirc;n c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m nước lẩu trở th&agrave;nh "si&ecirc;u ngọt", "si&ecirc;u ngon" để đ&aacute;nh lừa vị gi&aacute;c của người ăn lẩu.
Ngộ độc do ăn lẩu hải sản thường rất kh&oacute; điều trị

[justify]Thời gian qua tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM ngo&agrave;i vụ ngộ độc do ăn lẩu Th&aacute;i hải sản của nghệ sĩ Vũ Lu&acirc;n, c&ograve;n xảy ra h&agrave;ng loạt vụ ngộ độc thực phẩm do ăn lẩu hải sản kh&ocirc;ng đảm bảo chất lượng.[/justify]
[justify]T&igrave;m hiểu tại khoa cấp cứu một số bệnh viện tại TP.HCM, số lượng người đến cấp cứu v&igrave; li&ecirc;n quan đến ăn c&aacute;c loại lẩu b&igrave;nh d&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng tăng, triệu chứng ngộ độc ng&agrave;y c&agrave;ng nặng hơn. B&aacute;c sĩ Nguyễn Thị Thủy, Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM), cho biết: "C&aacute;c ca nhập viện v&igrave; ngộ độc thực phẩm do ăn lẩu hải sản thường rất kh&oacute; điều trị. C&aacute;c b&aacute;c sĩ phải tiến h&agrave;nh s&uacute;c ruột cho nạn nh&acirc;n v&agrave; truyền nước, đạm để người ngộ độc trở về trạng th&aacute;i b&igrave;nh thường".[/justify]


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)