Tâm sự - chia sẻ 2012-02-11 10:42:26

==++> Sorry honey! angels in your heart


3big_love3Sorry honey! angels in your heart
Maybe that is past it and thought he only unilateral not it? He said he did not deserve a girl you're so young and my love. He apologized for not giving me what I wanted and as a love child normally expect. But actually I also tried my best, I tried my best to do what was possible for me, and with a heart of love, true love. But all his efforts are meaningless, but also give you much trouble, even loss of comfort and freedom that he did not want others know you are a lover of children, because children feel …. when he accompanied him out because he's not the other people you love and not ship ng feel proud and happy like any other girl to accompany their loved ng. He apologized for giving me many things make me so awkward! I know you never loved him and give him my love but he is still trying to accept the belief that it will be someday I will realize my love for you is sincere and it was big know how to give. But all the efforts that have become meaningless in response to the indifference, and finally a gentle goodbye and so the reality. He probably never thought much love we only just so so? And he also found the simple answer because I do not love him and could not have loved him.He knew he could not hold on this love, a love that is not his name nor yourself, love is just a misunderstanding of him as it will become increasingly difficult and impossible. I just need you when you feel alone! These days he lives in silence and pain from 1/1 to 14/1 he has not left the room, but I thank you in 4rum forum and encouraged them to share with you very much, it is the only online friends but now he has not previously know them just because a few days he felt much pain, so he turned to them and share a lot of things have their opinions and he even encourages phone calls and messages he has also encouraged to understand all this love! I have to him and let him know how much fun and also leaves behind for his children as much pain and sometimes the wind died he left him in pain and scratches in the heart that can not forget. He also told our order would never love anyone again because now all are meaningless to him. I broke away really is what makes me not want to hurt and he will respect that and will farewell let you go, now that whatever they say they no longer had beside him a love not for me because he knew there anymore tugged away also the day that you break up with him because I do not love him quite understandable, but it really hurts him.
Well I wish I will be happy and strong step on the path they have chosen Do not you try to up slightly! From now on he was no longer beside me anymore let her take care of myself me!
And he is worried about me because I was a girl growing up he was afraid she had contact with this society. .. He also but I was just raised a new ng into his life and did stumble very painful but also in life that I have so many things I want and I arranged it so it does not happen, but it different force it to follow it. Mine came out a ng will also meet his love DC but please .. never let his emotions overwhelm all. Because he was the son he has many friends and he understood. I never easy for any message a vow of a child left at all because there are many who will come to their own but with them each to have different ideas, so many guys they just come to play joke then leave yourself one then their pain will go away but they also genuinely ng but very few. If true love will never be a comparison and was lost and no calculations. He is concerned by what this community has too many pitfalls and temptations, so I go for themselves how to protect yourself is not who they came to me as good and they like him. There are things they will do and will treat her so it still frightening than I thought too! She was a girl growing up on a good girl please choose a person to know that I really love and know to keep it happy by " happiness is not in a remote paradise what the main parties present their multi + please know I appreciate what is there"Please know I keep my light. But now he is not here for you to care for and care about me anymore, but in this way he will always watch and always support you and wish you happiness always " love the one you love that person wished to be happy "Be confident and try to me ok, he's not a good lover so I do not have to think anymore to try to study well. I hope you will do. I know you do not like to repeat what he said would allow repeated again " Society is too many pitfalls and temptations, they loved many ng are not honest they just want their DC accounts then they will leave I remember never get lightweight easily believe that a vow that his son "

Light Blowing he had nothing to say but please remember these words of his advice, he hopes it will help you better step on the path they have chosen.Stand firm on me slightly.


WISH YOU HAPPINESS AND STEPS TO FIND TRUE LOVE - I always pray that be happy.


I wish you happy Valentine parties Nhe one you love, I'm sorry about all
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

3bye3 YOU KNOW WHAT YOU ARE IS IMPORTANT!
3bathing3 Happy Tine ! 3bye3

#2739526 0
what the hell going on here ???

Xin lỗi mật ong! thiên thần trong trái tim của bạn
Có lẽ đó là quá khứ và nghĩ rằng ông chỉ đơn phương không? Ông nói rằng ông không xứng đáng một cô gái bạn đang rất trẻ và tình yêu của tôi. Ông xin lỗi vì không đem lại cho tôi những gì tôi muốn và như một đứa trẻ tình yêu bình thường mong đợi. Nhưng thực sự tôi cũng đã cố gắng tốt nhất của tôi, tôi đã cố gắng hết sức mình để làm những gì có thể cho tôi, và với một trái tim của tình yêu, tình yêu đích thực. Nhưng tất cả nỗ lực của mình là vô nghĩa, nhưng cũng cung cấp cho bạn gặp khó khăn nhiều, thậm chí mất thoải mái và tự do rằng ông không muốn người khác biết bạn là một người yêu trẻ em, vì trẻ em cảm thấy …. khi ông đi cùng ông ta bởi vì ông không phải là người khác mà bạn yêu thích và không tàu ng cảm thấy tự hào và hạnh phúc giống như bất kỳ cô gái khác để đi cùng với ng thân yêu của họ. Ông xin lỗi vì đã đem lại cho tôi nhiều điều làm cho tôi như vậy khó xử! Tôi biết bạn không bao giờ yêu anh ta và cho anh ta tình yêu của tôi nhưng anh vẫn đang cố gắng để chấp nhận các niềm tin rằng nó sẽ là một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra tình yêu của tôi dành cho bạn là chân thành và nó đã lớn biết làm thế nào để cung cấp cho. Nhưng tất cả những nỗ lực đã trở thành vô nghĩa đến sự thờ ơ, và cuối cùng chia tay một cách nhẹ nhàng và thực tế. Ông có lẽ không bao giờ nghĩ rằng tình yêu chúng tôi chỉ chỉ để như vậy? Và ông cũng tìm thấy câu trả lời đơn giản bởi vì tôi không yêu anh ấy và không thể yêu him.He biết ông không thể giữ tình yêu này, tình yêu đó không phải là tên của ông cũng không phải mình, tình yêu chỉ là một sự hiểu lầm của anh ta vì nó sẽ ngày càng trở nên khó khăn và không thể. Tôi chỉ cần bạn khi bạn cảm thấy cô đơn! Những ngày này, ông sống trong im lặng và đau đớn từ 1/1 đến 14/1, ông đã không rời khỏi phòng, nhưng tôi cảm ơn bạn trong diễn đàn 4rum và khuyến khích họ chia sẻ với bạn rất nhiều, nó là những người bạn chỉ trực tuyến nhưng bây giờ ông trước đây chưa biết họ chỉ vì một vài ngày, ông cảm thấy đau đớn nhiều, vì vậy ông đã chuyển sang họ và chia sẻ rất nhiều điều có ý kiến ​​của họ và ông thậm chí còn khuyến khích các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn anh cũng đã khuyến khích để hiểu tất cả tình yêu này! Tôi có anh ta và để cho anh ta biết bao nhiêu niềm vui và cũng để lại phía sau cho con cái của mình như là đau đớn và đôi khi gió qua đời ông để lại anh trong đau đớn và vết trầy xước trong trái tim không thể quên. Ông cũng nói với thứ tự của chúng tôi sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai một lần nữa bởi vì bây giờ tất cả đều vô nghĩa với anh ta. Tôi đã phá vỡ đi thực sự là những gì làm cho tôi không muốn làm tổn thương và ông sẽ tôn trọng điều đó và chia tay sẽ cho phép bạn đi, bây giờ bất cứ điều gì họ nói họ không còn bên cạnh anh một tình yêu không phải cho tôi bởi vì ông biết ở đó nữa kéo mạnh đi cũng là ngày chia tay với anh ấy bởi vì tôi không yêu anh ấy khá dễ hiểu, nhưng nó thực sự làm tổn thương anh ta.
Vâng, tôi muốn tôi sẽ được hạnh phúc và mạnh mẽ bước trên con đường họ đã chọn bạn không thử lên một chút! Từ bây giờ anh không còn ở bên cạnh tôi nữa để cho cô ấy chăm sóc bản thân mình tôi!
Và ông cũng đang lo lắng về tôi vì tôi là một cô gái lớn lên ông sợ cô đã liên hệ với xã hội này. .. Ông cũng nhưng tôi chỉ nêu ra một ng mới vào cuộc sống của mình và đã vấp ngã rất đau đớn mà còn trong cuộc sống mà tôi có rất nhiều điều tôi muốn và tôi sắp xếp nó để nó không xảy ra, nhưng lực lượng khác nhau nó để làm theo nó. Tôi đến một ng cũng sẽ đáp ứng DC tình yêu của mình nhưng xin vui lòng .. không bao giờ để cảm xúc của mình lấn át tất cả. Bởi vì anh là con trai, ông có nhiều bạn bè và ông hiểu. Tôi không bao giờ dễ dàng cho bất kỳ tin nhắn một lời thề của một đứa trẻ còn lại ở tất cả bởi vì có rất nhiều người sẽ đến với riêng của họ nhưng với họ có ý tưởng khác nhau, vậy mà nhiều họ chỉ đến để chơi đùa sau đó để lại cho mình một nỗi đau của họ sẽ đi xa nhưng họ cũng thực sự ng nhưng rất ít. Nếu tình yêu đích thực sẽ không bao giờ là một so sánh và đã bị mất và không có tính toán. Ông được quan tâm bởi những gì cộng đồng này có quá nhiều cạm bẫy và cám dỗ, vì vậy tôi đi cho mình làm thế nào để bảo vệ chính mình là không phải những người mà họ đến với tôi là tốt và họ thích anh ấy. Có những điều họ sẽ làm và sẽ đối xử với cô ấy vì vậy nó vẫn còn đáng sợ hơn tôi nghĩ quá! Cô là một cô gái lớn lên trên một cô gái tốt, hãy chọn một người để biết rằng tôi thực sự yêu thương và biết giữ cho nó hạnh phúc "là hạnh phúc không ở trong một thiên đường từ xa những gì các bên chính trình bày + đa của họ biết tôi đánh giá cao những gì đang có "Hãy biết tôi giữ cho ánh sáng của tôi. Nhưng bây giờ anh không phải là ở đây cho bạn để chăm sóc và quan tâm đến tôi nữa, nhưng theo cách này, ông sẽ luôn luôn xem và luôn luôn hỗ trợ bạn và muốn bạn hạnh phúc luôn luôn "yêu thích một trong những bạn yêu người đó muốn được hạnh phúc" Hãy tự tin và cố gắng em nhé, anh không phải là một người yêu tốt vì vậy tôi không phải suy nghĩ nữa để cố gắng học tập tốt. Tôi hy vọng bạn sẽ làm. Tôi biết bạn không muốn lặp lại những gì ông nói sẽ cho phép lặp đi lặp lại một lần nữa "Xã hội là quá nhiều cạm bẫy và cám dỗ, yêu ng không trung thực họ chỉ muốn DC của họ chiếm sau đó họ sẽ để lại cho tôi nhớ không bao giờ có được trọng lượng nhẹ dễ dàng tin tưởng rằng một nguyện rằng con trai mình "

Ánh sáng Thổi ông không có gì để nói nhưng hãy nhớ những lời này của lời khuyên của ông, ông hy vọng nó sẽ giúp bạn tốt hơn bước trên con đường họ có công ty chosen.Stand tôi một chút.


CHÚC BẠN HẠNH PHÚC VÀ BƯỚC TÌM TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC - Tôi luôn luôn cầu nguyện có được hạnh phúc.


Tôi muốn bạn hạnh phúc bên Valentine Nhé người mình yêu, tôi xin lỗi về tất cả

bản dịch này do google dịch…k sát nghĩa cho mấy..nhưng cũng có thể chấp nhận được… 3congratz3 3congratz3

3ahh3 UH trời ai dịch cái la thư của tui tệ quá vậy GOOGLE sao phải hỏi tội nó mới đc

3aha3 Xin lỗi em yêu ! thiên thần trong lòng anh
Có lẽ đó cũng là quá khứ rồi và là ý nghĩ đơn phương từ anh mà thôi phải không em? Anh biết anh không xứng đáng với em một cô gái đang còn quá trẻ và tình yêu của em. Anh xin lỗi vì đã không mang lại cho em những gì như em mong muốn và một tình yêu em vẫn thường mong đợi. Nhưng thực sự anh cũng đã cố gắng hết sức mình, anh đã cố gắng hết sức mình đã làm những gì có thể vì em, và bằng cả một tình yêu một trái tim, tình yêu chân thành. Nhưng mọi sự cố gắng nỗ lực của anh đều vô nghĩa mà còn mang lại cho em nhiều phiền toái, thậm chí mất thoải mái, tự do anh cũng biết rằng em không muốn những người khác biết anh là người yêu của em, vì em cảm thấy ….khi đi cùng anh anh hiểu ví anh không đc như bao người khác và không đc ng mình yêu cảm thấy tự hào và hạnh phúc như bao cô gái khác được đi cùng ng mình yêu. Anh xin lỗi vì đã mang lại cho em nhiều điều khiến em phải khó xử như vậy! Anh biết em chưa từng yêu anh và dành cho anh tình yêu của em nhưng anh vẫn cố gắng chấp nhận vì tin rằng rồi sẻ có một ngày nào đó em sẻ nhận ra được tình yêu anh dành cho em là chân thành và nó to lớn biết nhường nào. Nhưng mọi sự cố gắng đó đều trở nên vô nghĩa để đáp lại là thái độ thờ ơ, và cuối cùng là một lời chia tay nhẹ nhàng và quá phủ phàng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều chẳng lẽ tình chúng ta lại chỉ vậy thôi sao ? Và anh cũng đã tìm được câu trả lời quá đơn giản vì em không yêu anh và cũng chưa hề yêu anh. Anh biết mình cũng không thể níu kéo được tình yêu này, một tình yêu mà không phải là của mình và cũng không danh cho mình, chỉ là tình yêu là sự ngộ nhận của anh thì lại càng khó và càng không thể. Em chỉ cần khi em cảm thấy cần anh mà thôi! Những ngày qua anh đã sống trong sự im lặng và đau đớn từ ngày 1/1 đến 14/1 anh đã không bước chân ra khỏi phòng, nhưng anh cảm ơn các bạn ở diễn đàn 4rum họ đã động viên và chia sẻ cùng anh rất nhiều, đó là những người bạn trên mạng thôi mà từ trước giờ anh cũng chưa quen biết họ chỉ vì mấy ngày anh cảm thấy quá đau đớn nên anh đã tìm đến họ và chia sẻ mọi chuyện đã có rất nhiều ý kiến và họ đã động viên anh thậm chí những cú điện thoại những tin nhắn động viên và anh cũng đã thấu hiểu hết tình yêu này! Em đã đến bên anh và cho anh biết bao nhiêu niềm vui và cũng ra đi để lại cho anh nhiều đau đớn em đến như cơn gió rồi thoảng qua đời anh để lại anh trong sự đau đớn và vết xước trong tim mà không thể nào quên được. Anh cũng đã tự dặn lòng sẻ không bao giờ anh yêu ai nữa vì bây giờ tất cả đối với anh đều vô nghĩa. Em chia tay ra đi thực sự là điều làm anh đau và không muốn nhưng anh sẻ tôn trọng lời chia tay đó và sẻ để em ra đi, bây giờ có nói gì đi nữa thì em cũng đã không còn bên cạnh anh một tình yêu không dành cho anh vì anh biết có níu kéo đi nữa rồi cũng có ngày em chia tay với anh vì em không yêu anh nên cũng dẽ hiểu thôi nhưng thực sự anh đau lắm.
Thôi anh chúc em sẻ hạnh phúc và vững vàng bước đi trên con đường em đã chọn em nhé hãy cố gắng lên nhé! Từ bây giờ anh đã không còn bên cạnh em nữa hãy tự chăm sóc cho mình bản thân mình em nhé!
Và anh rất lo lắng cho em bởi em là một cô gái mới lớn lên anh rất sợ em tiếp xúc với xã hội này… Anh cũng nhưng em lúc đó chỉ là một ng mới lớn lên bước vào đời và đã vấp ngã anh cũng đã rất đau đớn nhưng ở đời mà em có nhiều việc mình muốn và mình sắp xếp thì nó không xẩy ra như vậy, mà nó lại khác bắt mình phải theo nó. Bước ra đời em cũng sẻ gặp đc một ng mình yêu thương nhưng em hãy .. đừng bao giờ để tình cảm lấn áp mình cả. Bởi anh cũng là con trai anh có nhiều bạn bè và anh cũng hiểu. Em đừng bao giờ dễ dành tin một lời thề hứa nào của một người con trái nào cả vì có rất nhiều người sẻ tới với mình nhưng mỗi người tới với mình họ đều có những ý khác nhau, rất nhiều kẻ họ chỉ tới để đùa giỡn rồi để lại cho mình một cú đau rồi họ sẻ ra đi nhưng cũng có ng họ thực lòng nhưng rất ít. Nếu tình yêu thực sự thì sẻ không bao giờ có sự so sánh và được mất và không có sự tính toán. Anh rất lo bởi cái xã này có quá nhiều cạm bẫy và cám dỗ nên em hãy tự bản thân mình bảo vệ cho mình không phải ai họ đến với mình cũng tốt và họ cũng như anh. Có những điều họ sẻ làm và sẻ đối xử với mình nhiều lúc còn ghê sợ hơn cả mình nghĩ nữa! Em là một cô gái mới lớn lên một cô gái tốt hãy biết chọn cho mình một người mà thương yêu mình thật sự và hãy biết giữ gìn hạnh phúc đó bởi " hạnh phúc không phải ở một thiên đường nào xa xôi cả chính những gì đa hiện diện bên mình + hãy biết quý trọng những gì mình đang có" Hãy biết giữ gìn mình em nhé. Tuy bây giờ anh không ở bên em để chăm sóc và lo lắng cho em nữa nhưng ở phương này anh vẫn luôn dõi theo và luôn ủng hộ em và luôn cầu mong em hạnh phúc " yêu người mình yêu cầu mong người đó được hạnh phúc" Hãy tự tin và cố gắng lên em nhé, anh không phải là một người yêu tốt nên em cũng không phải suy nghĩ nữa đâu hãy cố gắng học hành cho thật tốt. Anh hy vọng em sẻ làm được. Anh biết em không thích những gì nói lặp lại nhưng anh xin phép nhắc lại một lần nữa " Xã hội này quá nhiều cạm bẫy và cám dỗ, con trai yêu nhiều ng không thực lòng họ chỉ muốn chiếm đc mình rồi họ sẻ ra đi em hãy nhớ lấy nhé đừng bao giờ dẽ dàng tin vào một lời thề hứa nào con trai mà "

Thôi nhé anh cũng không còn gì để nói nữa nhưng em hãy nhớ lấy những lời nói lời khuyên này của anh, anh hy vọng nó sẻ giúp em bước tốt hơn trên con đường em đã chọn. Hãy vững vàng lên em nhé.
CHÚC EM BƯỚC ĐI HẠNH PHÚC VÀ TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊU THỰC SỰ - ANH LUÔN CẦU MONG CHO EM ĐƯỢC HẠNH PHÚC.

Valentine Anh chúc em vui vẽ bên người mình yêu nhé, anh xin lỗi về tất cả


3blingeye3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


Đúng tâm trạng mình rồi bạn ơi mình cũng vừa ct vs người iu mình rồi bây giờ nghĩ lại tiếc thật nhưng cũng không biết làm gì để có lại được tình yêu mà ấy giành cho mình. Mình đúng ngu thật không biết trân trọng tình yêu mà người đó đã trao giờ đây Sinh nhật mình cũng là ngay Valentine chỉ còn mình thôi mình cũng hy vọng ấy sẽ quay lại với mình :(( :(( :((

hạnh phúc ko phải là nhìn thấy ng mình yêu hạnh phúc, mà chính mình mang llaij hạnh phúc đó cho ng mình yêu :)
có lẽ….. mà thôi………….. tình cảm vẫn còn quá nhìu, :)

trái đất quay tròn mà. rồi bạn sẽ gặp được người bạn thương và thương bạn. vấn đề là khi nào :D

#2745340 0
Angels 3bored3 Angels chứ k phải Angel đồ trăng hoa 3curse3 3curse3 3curse3

Chủ đề cùng mục


do not, try to, I do not, is not, he has, a girl, a love, know you, he s not, him and,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)