Video clip 2015-06-15 00:16:44

Sub té cmn ghế,cười rung cờ him =))))


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Ăn na kham pó nòi khai năm mai ca rải ni cô pen ni thòi phày ni khặp nun ni ba pha lấp thóp mai thòi kháp ni thòi lại khò mĩ na cón tự đi ta mòn con tá khăm ta mãi tự cờ ráp mi nơi thờ phấy súng xài cứ pai ni nói tốp pa na xời tờ ráp nì khạp nì khỏi thái nì khỏi thái nì khỏi thái tử náp páp nê kháp nữ nài khăm nị mây mún lài cứ nín thái ni cụ xài nồn cứ ráp nờ lại mây mòi cư ráp mí khoái khoái khoái thứ thứ thoái tư cạp đi noái noái noái noái thứ khư mái nì tua rờ nì cặp noái thừ phấy nì nói xặp mai mớ hớ hớ hơ cư ráp mí khoái khoái khoái khi khí khoái từ khặp nư nưn nưn nưn nưn mái ni tốt thái xôi khi phặp pu ni fap fap nọi…khi khoái ni thạp nòi cờ rây cư mà rạp cư mà ráp khư khư từ cá mà rạp thôi nơ phồn ta na rạp mùn khưn nê nà mấy cư sộp ná này tự ráp nữ ni na mộ lạc lạc cư rủ khích ni ni khặp phá Phắc phắctu nỉ cờ mai khoáp khoáp ni khoáp rẩy ni khoài xăm xơ mai khắp ni lài mặt mày thực sự ni thạt ni óp khắp nu nã hài tu rịt thách thoi na mạp nục nạp ma màn nu nạp ca màn thịc xị na nàng tu thạp na màn tu khoai nừ thày ma ni cọc khoài 
ni kháp cọp kháp ni mì nòi mi xơ phay ni ca phoi phay ni kháp phô phố phay phày ế ê ế tu ni cực khoái khoái ni khí kham ni nì khoai khoái khoái ní ni tơi ni mạp pha phày lòn ni non na pun ni thạp mừn nồ ni cạp khoai khoái khoái khi khi khoái ni khặp noi nói nói nói nói mớn thì thạp phòi nờn nu ma ni thạp nu ni xai thọt hừ hừ hừ …phọt một cục dồi to như..phì nai tu ni cạp khoai. nơ phay phòi nòn ma đư cụp roài cư ráp mi khoái na mừn xư xài ọp khạp ti phơ lầy tơi từ là lạp phầy khi khoai nơ mớn mơ ni khơ nứ i xay nòi kham nhứ như tơi dzê ề i dzê …..khọc khọc khoai khoai khoai khoai khoai tu phớ ớ ớ ớ…..ợ …dzê ề dzê ê…….khu ni nài nấu no no dzê dzê khu ni khoai khoái.khoái ….ớ a a a a…khoái khoái.nu xi phầy tơi ma nư ni khạp nư mơi tời tời ….tờ rơi3crisp33crisp3

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)