Ảnh - truyện vui 2011-05-30 17:32:02

Tên Giang Hồ của bạn là gì???


[size=3]Thời xưa bôn tẩu trên giang hồ thường phải có biệt hiệu , vậy biệt hiệu của các bạn là gì ??
Cách lấy tên : Lấy chữ cái đầu của Họ Tên . VD: Nguyễn Vũ Anh Chuẩn = N + V + A + C

Họ:

A: Kỳ Môn
B: Huyền Thiên
C: Nhật Nguyệt
D: Độc Long
E: Dạ Xoa
G: Thần Dương
H: Ngọc Nữ
I: Tiêu Diêu
K: Thiên Canh
L: Thiên Vũ
M: Bát Quái
N: Thái Ất
O: Lạc Anh
U: Thần Môn
P: Nhạn Xà
Q: Thái Cực
V: Lục Hợp
R: Hồi Phong
S: Hỗn Độn
T: Càn Khôn
X: Thiên Môn
Y: Cửu Thiên.

Tên Đệm:

A: Phất Huyệt
B: Giáng Ma
C: Tích Lịch
D: Âm Dương
E: Tang Môn
G: Tu La
H: Toái Thạch
I: Cửu Cửu
K: Cẩm
L: Vô Ngấn
M: Lưỡng Nghi
N: Ngũ Thần
O: Xuyên Vân
U: Vô Ảnh
P: Phá Ngọc
Q: Kỳ
V: Vô Song
R: Tấn Lôi
S: Phục Ma
T: Du Thân
X: Liên Hoàn
Y: Thần.

Tên riêng:

A: Châm
B: Bổng
C: Chưởng
D: Đao
E: Chảo
G: Chỉ
H: Phủ
I: Câu
K: Côn
L: Trượng
M: Tiên
N: Kiếm
O: Tiêu
U: Chão
P: Đao
Q: Quyền
V: Mâu
R: Thủ
S: Công
T: Chùy
X: Thương
Y: Kiếm

tui tên Châu Vĩnh Phong tức Nhật Nguyệt Vô Song Đao 3ahhyes3 3ahhyes3
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

độc long lưỡng nghi phủ 3ahhyes3
nghe kì kì 3ahhyes3

bát quái toái thạch trượng 3ahhyes3
hình như tên k có ýk nghĩa ji` 3ahhyes3

ngọc nữ du thân chưởng 3ahhyes3 3ahhyes3

thien vu? ngu? than` bong? la sao 3ahhyes3 3ahhyes3

#1234419 0
Thái Ức Phá Ngọc Chùy

huyền thiên vô song du thân tiên cái lền j thế xấu bà cố

Thái Ất Du Thân Mâu…………..=))

Thái Ất Lưỡng Nghi Đao 3curse3 3curse3 3curse3

#1234457 0
dsfdsrfsdfdsfdfdsfdsfsdfdsf 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3dsfdsfsdfdsfdsfsdfsdfsdfdsfsdfsdfdsfvcxvxcvfddfgkjdjksfhkdajhfksjdhf,cb,dmvng,jsdfthkjfbacxgvmndbgkjeajhrfkljfglfdgj,nsdfnjldbn,mxcfn 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3

Càn Khôn Toái Thạch Kiếm 3crisp3 3crisp3

#1234471 0
Độc Long Du Thân Đao
tên vãi quá
3curse3

càn khôn âm dương đao 3big_love3

cứt vãi lung tung chưởng, có ý nghĩ đấy chứ 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#1234486 0
3crisp3 Càn khôn ngũ thần du thân đao 3crisp3

#1234491 0
Thái Ất Tích Lịch Công 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thái Ất Du Thân Phủ 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thẩm du thần công chưởng………………………. 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

Thái Ất Du Thân Chùy 3crisp3

Lục Hợp Toái Thạch Bổng…. 3blur3 3blur3

tên người yêu là Ngọc Nữ Du Thân Côn Trượng 3blur3
họ thì dáng dấp con gái…. càng về sau càng chuối 3be_eaten3 3be_eaten3

Thái Ách Chân Chân 3crisp3 3crisp3

thái ất toái thạch phủ WHAT IS IT ?
3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

ối má ơi: Nhạn xà Càn Khôn Du Thân Đao: Tên sock kẽm thật 3blur3 3blur3 3blur3

#1234582 0
bóp vếu long trảo thủ 3big_love3 3big_love3 3big_love3….

Nhạn xà càn khôn du thân Đao hài thậ 3blur3t 3blur3

Càn Khôn Kiếm
tên gì mà vãi chưởng thế bác

tên tui có 2 chữ thôi

#1234808 0
LỤC HỢP ÂM DƯƠNG PHỦ là tên mình sao 3congratz3 3congratz3

BÁT QUÁI DU LONG CHÙY 3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3……………………………………………………………..

Thái Ất Du Thân Đao : nghe giống thầy pháp hỉ

thai at am duong chuy hik 3burning3

tên mình Thiên Vũ Âm Dương Chùy…. nge ngầu gê 3crisp3 3crisp3

Thiên Vũ Du Thân Kiếm!!! cái tên giang hồ vl!!! 3crisp3 3crisp3

ho tui chu~ W nhung khong co' chu~ do' nen tui ten Than` Chuy`

#1235031 0
Càn Khôn Tích Lịch Kiếm 3ahhyes3

Tích Lịch có nghĩa là gì thế 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Lục Hợp Kỳ Phủ 3crisp3

Càng Khôn Ngũ Thần Chùy …………3ahh3

thái ất toái thạch châm -nghe đàn bà vãi ra 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thái Ất Du Thân Chùy 3bored3

#1235101 0
ĐỘC LONG KÌ TIÊN…………………. 3crisp3 3crisp3……………

#1235130 0
Thiên Vũ Âm Dương Phủ 3blur3 3blur3 3blur3

ôi hay quá: Thiên Vũ Vô Song Chùy. tạm dịch là gió trời không có 2 quả chùy. khà khà dịch vãi quá. dù sao vẫn hay hơn cái tên Tiếng Lào … 3adore3 3adore3 3adore3

#1235140 0
Càng khôn ngũ thần chùy …. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Độc Long Ngũ Thần Chùy

Ngọc Nữ Toái Thạch Đao ….. Nghe xong muón Down theo 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thái Ất Lưỡng Nghi Quyền tên j thế ??? 3blur3 3blur3 3blur3

Nhạn Xà Vô Song Phủ Cũng VL đấy chứ 3burning3 3burning3

ngọc nữ mê thẩm du 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thiên vũ du thân côn jong cái bang quá 3be_eaten3 3be_eaten3

Thái ất du thân mâu 3burning3 3burning3

Ngọc Nữ Tu La Chưởng
vãi lều 3crisp3
tôi con trai mà

#1235419 0
N D H = Thái Ất Âm Dương Phủ
3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 WTF ???

#1235423 0
Tên tui sao nghe thê thảm 3blur3 3blur3

Thái Ất Âm Dương Bổng 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Cái này hay nhỉ Tui tên Mai Văn Tuấn : Bát Quái Vô song Chùy 3ahaa3 dc đấy lấy làm nick chơi game :D

Độc Long Du Thân Công 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#1235477 0
Độc Long Lưỡng Nghi Ngũ Thần Phủ dài vãi

Vô Địch Ảo Ảnh Thương 3burning3 Thiên Nhẫn Giáo Truyền Kỳ 3crisp3

Thái Ất Toái Thạch Chùy…………….
3congratz3 3congratz3 3congratz3

Ngọc Nữ Công. Tên giang hồ mình đây sao? 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3

thai' At^' Vo^ SOng Phu~ Ten^ j` Vl`

Càn Khôn Thái Ất Lưỡng Nghi Chão 3be_eaten3 3be_eaten3

N H N = Thái Ất Toái Thạch Kiếm 3crisp3

Thái Ất Giáng MA Chùy 3blur3 nghe chuối quá vậy 3curse3 3curse3 3curse3

#1235564 0
Thái Ất Lưỡng Nghi Chùy….

#1235566 0
thiên vũ vô song phủ….ai hiểu giải thích cho em cái 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Zì mà toàn tên vũ khí trong Phim Hồng Kông thế lài 3curse3 3curse3

Thiên Vũ Lưỡng Nghi Chùy……….quát đờ heo 3blur3 3blur3

thái ât du thân kiêm…j kì zj? 3ahhyes3 3ahhyes3

Ngọc Nữ Ngũ Thần Tiên >.< sao mà kì dị thế nhỉ con zai mà lại có chữ Nữ >.< 3curse3 3curse3 3curse3

Thái Ất Ngũ Thần Châm 3burning3 3burning3

#1235632 0
Thái Ất Phục Ma Chùy là gì?

Độc Long Kì Trượng nghe có vẻ hồi xưa làm tướng to đây 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Càn Khôn Phục Ma Đao 3bored3 3bored3

độc long vô song kiếm !!! giống trong kiếm thế 1 tẹo 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

Thái Ất Âm Dương Ngũ Thần Phủ 3blur3 3blur3 k hiểu gì hết

Thái Ất Âm Dương Quyền
Hay ghê tên mình có ý nghĩa 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3

thái ất du thân phủ ………….

Thái Ất Du Thân Trượng 3bored3 3ahhyes3 vãi lều

#1235718 0
Càn Khôn Âm Dương Chùy 3crisp3 3crisp3

#1235725 0
Độc Long Lưỡng Nghi Chùy 3aha3 3aha3 3aha3 Ko hiểu gì luôn 3blur3 3blur3

CÀN KHÔN CẨM CHÙY …. 3burning3 3burning3

#1235779 0
đen hẳn mông bên phải 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Thái Ất Liên Hoàn Đao 3crisp3

Tiêu Chấn Anh Thọ=> Càn Khôn Tích Lịch Phất Nguyệt Chuỳ 3crisp3 3crisp3Bựa vô cùng

việt nam đồng thần cước!tên hay!!!! 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

Thái Ất Du Thân Quyền ……… 3crisp3 3crisp3

càn khôn tu la côn *_* dở ẹc ẹc ẹc ẹc 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3

Thiên Vũ Du Thân Kiếm ………. 3adore3 3adore3 Ứ hiểu 3crisp3 3crisp3

3aha3càng khôn liên hoàng toái thạch côn! 3ahh3 t đâu có biết múa côn đâu trời

càng khôn du thân phủ 3ahhyes3

#1236020 0
Thái Ất Phá ngọc Đao

Thái Ất Toái Thạch Mâu ! tên mình cũng vãi nhỉ 3congratz3 3crisp3

Thái Ất Du Thân Phủ >"< 3big_love3 3big_love3 3big_love3 …………………….

3bored3 Thái Ức Nhật Nguyện Phủ . Cái tên này thật là Vài Lều , ra giang hồ mà kêu tên này thỳ chúng nó cười cho 3ahh3 3ahh3 3ahh3

NGọc Nữ VÔ Song Lượng nữ tíh thế mìh là b0ty mà 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3

Thái Ất Giáng Ma Trưởng. nghe giang hồ nhỉ 3congratz3 3congratz3 3congratz3

thie^n vu~ toa'i tha.ch chu*?o*ng 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Độc Long Liên Hoàn Côn- Vlllllllllll 3burning3

Độc Long Vô Song Phủ 3bathing3 3bathing3

Bát Quái Kỳ Đao… cũng ko tệ

nhạn xà du thân chùy.kaka

Càn Khôn Du Thân Châm… 3crisp3 3crisp3

Phạm Công Nam = Nhạn Xà Tích Lịch Kiếm

Nhật Nguyệt Vô Song Côn 3crisp3 3crisp3

thai at vo song chuong 3aha3 3aha3 3aha3

Thiên Vũ Du Thân Kiếm 3blur3 3blur3

Càn Khôn Tích Lịch Chưởng … cũng hay nhỉ 3aha3 3aha3

Độc Long Du Thân Chùy 3aha3

#1237381 0
cùng tên vs anh kimkibin 3crisp3
thái ất du thân chùy 3ahaa3

ngu am chan kih 3curse3

Nhạn Xà Ngũ Thần Chùy…… 3curse3

#1237498 0
toàn là vũ khí hoàng kim =)) 3aha3 3aha3

tui DPC = độc long phá ngọc chưởng

cai nay nghe giống chiêu thức võ công hơn é 3bathing3 3bathing3

Càn Khôn Vô Song Quyền-Thái Ất Du Thân Thủ. 3burning3

Thiên Vũ Ngũ Thần Kiếm 3crisp3 3crisp3 3crisp3, tên nghe kêu thế

thái ất đụ thần tiên……… 3crisp3 3crisp3

3crisp3 3crisp3 3crisp3 càn khôn nhất ngọc bổng

#1237606 0
Thái Ất Vô Song Châm 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
Chỉ Kết mỗi Vô Song

thấi ất tích lịch tiên đao…………………… 3adore3

Thái Ất Kỳ Châm 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 đạ quy ẩn giang hồ đã lâu

Độc Long Giáng Ma Bổng 3crisp3 3crisp3

Độc Long Du Thân Chùy 3crisp3

3curse3 3curse3 Ngọc Nữ Đao . đàn ông mà tên khím vậy

Thái Ất Liên Hoàn Chùy =))

càn khôn du thân chùy
nhan xòa toái thạch trượng à tui 2 tên lận mà kết tên đầu :d

#1238052 0
Thái Ất Lưỡng Nghi Cẩm Đao 3ahhyes3 3ahhyes3

Độc Long Ngũ Thần Phủ ! vãi lìn 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thái Ất Ngủ Thần Chùy ….. tên vãi nhĩ haha

#1238166 0
Nhạn xà âm dương côn (ghê quá) 3congratz3

tao là Thái Ất Cẩm Châm 3ahaa3 3ahaa3 cái tên khiến giang hồ phải nở sợ 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thái Ất Kì Phủ 3be_eaten3

Nhật Nguyệt Toái Thạch Ngũ Thần Trượng, pro wa' 3ahhyes3

Thien Vũ phá ngọc trượng @@! ôi vê lời 3ahhyes3

Ngọc Nữ Ngũ Thần Châm 3crisp3 3crisp3 3crisp3………………

Càn Khôn Ngũ Thần Chùy ???? 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3

nghe cứ như tên binh khí thời xưa á 3be_eaten3 3be_eaten3 độc long ngũ thần mâu nghe như binh khí của trương phi áh

@Piimbaka: Tên em sao lại là Thái Ất Du Thân Chùy nhỉ
Nếu Thạch Lam thì hok phải rùi 3bored3 3bored3 3ahhyes3 3ahhyes3

Càn khôn âm dương đao
U ,thanh đao báu truyền của quachtinh ,được được,được lắm 3congratz3 3congratz3 3congratz3

Thái Ất Phất Huyệt Đao,vấy giang hồ gọi mik` la:" ê thằng Đao" 3ahhyes3

Bạn giống tên tớ thế nhỉ boyvip ???3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Thái Ất Âm Dương Mâu….xấu waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' 3curse3 3curse3

#1240704 0
Can Khon Luong Nghi Phu 3ahaa3

Thái cực du thân công
3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3
nghe cứ như kiểu chưởng ý nhở

#1240796 0
CÀN KHÔN TOÁI THẠCH KIẾM…TÊN VL VL VL VL VL 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

#1240879 0
Thái Ất Kỳ Công 3crisp3 3crisp3 tên gì không thể hiểu

#1240891 0
Càng khôn tích lịch đao 3crisp3 ghê góm chưa 3crisp3 3crisp3

Thái Ất Phá Ngọc Phủ….
Nghe như kiểu phá hoại nhà đẹp ấy 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3

Thiên Vũ Vô Song chưởng 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

#1240978 0
nhạn xà ngũ thần côn .bá đạo 3crisp3

Thái Ất Toái Thạch Đao ===> Thái Ất = 8, Toái Thạch = hóa thạch, Đao = vũ khí ====>
8 vũ khí bị hóa thạch 3blur3 3blur3

#1241295 0
Thái Ất Lưỡng Nghi Du Thân Đao
3aha3 3aha3 3aha3

độc long ngủ thần chùy :)) 3ahaa3 3curse3

#1250656 0
Độc Long Ngũ Thần 3aha3 không hiểu nghĩa

Thiên Vũ Vô Ngấn Trượng 3bathing3 3bathing3 3bathing3

Càn Khôn Vô Ngấn Chưởng 3aha3 3aha3
tên đẹp không các bác 3crisp3 3crisp3

NHẬT NGUYỆT VÔ SONG MÂU 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Nghe chuối kinh !

sex không sóc 3curse3 3crisp3……..

3ahaa3 3ahaa3 Càn Khôn Âm Duơng Chùy 3aha3 3aha3

Thái Ất Kỳ Công … 3adore3 3adore3 3adore3

#1253691 0
Nguyễn Du Thần Chưởng 3bored3 3crisp3

Lục Hợp Kỳ Châm 3crisp3

#1261727 0
Nhật Nguyệt Ngũ Thần Lưỡng Nghi Đao
Dài như địt 3crisp3 3crisp3 3crisp3

nhan xa vo song cong

chem gjo' vo^ do^j' 3ahaa3 3ahaa3

#1272572 0
thất ái du thân chùy 3crisp3 3crisp3 3crisp3……..

của mình là càn khôn phá ngọc mâu, 3ahhyes3 nghe ko bình thường lắm

#1276081 0
Thái Ất Phục Ma Công nữa cher hehe

Thái Ất Phất Nguyệt CÔn 3aha3 3aha3

#1278888 0
VL 1 thế 3congratz3 …..I'm sorry…… 3congratz3

than vu~ du than phu? 3ahh3 3ahhyes3

Thái Ất Vô Song Ngũ Thần Chùy……………….. 3ahh3 3ahh3 3ahh3

LỤC HỢP DU THÂN TRƯỢNG 3aha3 CHẮC TÀI NGHỆ KHINH DÔNG ANH THẦN THNAHS LẮM

Độc long vô song chưởng ……!! 3blingeye3 3blingeye3

Độc Long Vô Song Đao…… oai wa 3crisp3 3crisp3

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)