Chuyện shock 2011-08-02 11:08:11

tình yêu của 9x bây h là thế nài đây !


phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1141 31/07/11)[/size] : [size=2]aj dax[/size]
nhimcuteuit[size=2](1119 31/07/11)[/size] : [size=2]lik- sơn[/size]
nhimcuteuit[size=2](1141 31/07/11)[/size] : [size=2]thế bh là em thik- ntn[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1133 31/07/11)[/size] : [size=2]ukm.ma chj pyt nick cua trag l0g ko[/size]
nhimcuteuit[size=2](1156 31/07/11)[/size] : [size=2]k- bít sao. thế bh em thik- thế nào[/size]
nhimcuteuit[size=2](1156 31/07/11)[/size] : [size=2]em nói rõ ra xem nào. em k- nói thỳ nó tự bịa ra ak-. nó có bị ngớ ngẩn đéo đâu[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1119 31/07/11)[/size] : [size=2]chju.e chag p? Aj kik e ca[/size]
nhimcuteuit[size=2](1149 31/07/11)[/size] : [size=2]xin 1 solot ăn nói cẩn thận nhá[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1154 31/07/11)[/size] : [size=2]co tuan p? Chj mu0n quay laj vs ps[/size]
nhimcuteuit[size=2](1100 31/07/11)[/size] : [size=2]ừ[/size]
nhimcuteuit[size=2](1104 31/07/11)[/size] : [size=2]chính[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1102 31/07/11)[/size] : [size=2]ma bh djnh g0j ? Ro nkug ma ko lien lac dk dau[/size]
nhimcuteuit[size=2](1158 31/07/11)[/size] : [size=2]1.8 lên trưởng chị lên hẳn trường cho e nc vs nó luôn[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1144 31/07/11)[/size] : [size=2]hum dax b0n e ko len tru0g[/size]
nhimcuteuit[size=2](1158 31/07/11)[/size] : [size=2]thế hôm nào[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1115 31/07/11)[/size] : [size=2]15 b0n e m0j tap chug co[/size]
nhimcuteuit[size=2](1119 31/07/11)[/size] : [size=2]ừm[/size]
nhimcuteuit[size=2](1127 31/07/11)[/size] : [size=2]thế hum đấy chị lên nc vs e luôn[/size]
nhimcuteuit[size=2](1142 31/07/11)[/size] : [size=2]muốn giải thik- cái j thỳ nói vs t.ps í[/size]
nhimcuteuit[size=2](1147 31/07/11)[/size] : [size=2]rồi ra mà nc vs con chị chị[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1119 31/07/11)[/size] : [size=2]chj cua aj co[/size]
nhimcuteuit[size=2](1126 31/07/11)[/size] : [size=2]của chị[/size]
nhimcuteuit[size=2](1152 31/07/11)[/size] : [size=2]ak- mà thôi[/size]
nhimcuteuit[size=2](1104 31/07/11)[/size] : [size=2]chuyện này tự giải thik-[/size]
nhimcuteuit[size=2](1109 31/07/11)[/size] : [size=2]có j ra mà nc vs t.ps[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1121 31/07/11)[/size] : [size=2]sao laj g0j chj cua chj len lam j[/size]
nhimcuteuit[size=2](1141 31/07/11)[/size] : [size=2]chị k- liên qan đến vụ này[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1112 31/07/11)[/size] : [size=2]the bh chj c0n sdt cua ps ko[/size]
nhimcuteuit[size=2](1117 31/07/11)[/size] : [size=2]k- có[/size]
nhimcuteuit[size=2](1120 31/07/11)[/size] : [size=2]em muốn nói j[/size]
nhimcuteuit[size=2](1122 31/07/11)[/size] : [size=2]ra sĩ phê[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1147 31/07/11)[/size] : [size=2]thj ? Xem j p? La e p? Chj kik e.tr0g khj day e c0n chua pyt chj nua la[/size]
nhimcuteuit[size=2](11:59:13 31/07/11)[/size] : [size=2]thế sao t.ps nó bảo là chị nói lik- tik- để e vs nó cãi nhau[/size]
nhimcuteuit[size=2](11:59:23 31/07/11)[/size] : [size=2]chị còn đéo bít em là ai luôn í[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](120:12 31/07/11)[/size] : [size=2]luc day e chj pyt chj la ny cu cua ps tk0j[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](120:32 31/07/11)[/size] : [size=2]e cug ko pyt chj la aj nua[/size]
nhimcuteuit[size=2](121:15 31/07/11)[/size] : [size=2]chị cũng k- bít em là ai luôn[/size]
nhimcuteuit[size=2](121:23 31/07/11)[/size] : [size=2]lúc thây chúng nó bảo di ăn kem[/size]
nhimcuteuit[size=2](121:25 31/07/11)[/size] : [size=2]thyg cị đi[/size]
nhimcuteuit[size=2](121:32 31/07/11)[/size] : [size=2]lúc sau thấy t.cò tuấn bảo[/size]
nhimcuteuit[size=2](121:36 31/07/11)[/size] : [size=2]t.ps đag tán e[/size]
nhimcuteuit[size=2](121:42 31/07/11)[/size] : [size=2]thỳ chị mới bít[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](122:49 31/07/11)[/size] : [size=2]tkag co tuan p? Chj dag mu0n quay laj vs ps nen e chag nu0n lien wan j het[/size]
nhimcuteuit[size=2](123:17 31/07/11)[/size] : [size=2]em thik- nó thỳ đến vs nó[/size]
nhimcuteuit[size=2](123:20 31/07/11)[/size] : [size=2]chị l- cấm[/size]
nhimcuteuit[size=2](123:24 31/07/11)[/size] : [size=2]chị k- cấm[/size]
nhimcuteuit[size=2](123:29 31/07/11)[/size] : [size=2]nhưng mà em nói là chị kik-[/size]
nhimcuteuit[size=2](123:33 31/07/11)[/size] : [size=2]thỳ chị fai? nói[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](124:11 31/07/11)[/size] : [size=2]ty nua nc tjep na.e dj an c0m da[/size]
nhimcuteuit[size=2](1701 31/07/11)[/size] : [size=2]tocnaubuon_097: yu e nao ruj`
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: van nhung bi con cho linh son voi thang tuan anh kick
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: bjo thi het
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: !
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: bo ku[/size]
nhimcuteuit[size=2](1708 31/07/11)[/size] : [size=2]†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: sao k
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: toi doi cai van co ny thi y
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: !
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: no j
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: no thik pha' de cho no pha
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: xem pha dc bao gio
tocnaubuon_097: nhjm' pha' ak?[/size]
nhimcuteuit[size=2](1715 31/07/11)[/size] : [size=2]†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: cai loai no
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: kinh deo them noi chuyen
tocnaubuon_097: sax
tocnaubuon_097: vl~ pan toj
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: thi cha? vl
tocnaubuon_097: nhug tuj noj that nha[/size]
nhimcuteuit[size=2](1728 31/07/11)[/size] : [size=2]†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: noi tu nhien
tocnaubuon_097: nhjm' no ko lam dau
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: thoi ko can giai thik
†™_-[PS]-_™† s2 †™-_[???]_-™† Nghia: cai loai no voi thagn tuan anh lam j toi biet[/size]
nhimcuteuit[size=2](1754 31/07/11)[/size] :[size=2]______________________________________________[/size]
nhimcuteuit[size=2](1707 31/07/11)[/size] : [size=2]nếu em cảm thấy yêu nó thỳ cứ yêu[/size]
nhimcuteuit[size=2](1714 31/07/11)[/size] : [size=2]chị k- nói j vs em[/size]
nhimcuteuit[size=2](1726 31/07/11)[/size] : [size=2]vì thế đừng nói v.vẩn[/size]
nhimcuteuit[size=2](1728 31/07/11)[/size] : [size=2]để n chửi chị[/size]
nhimcuteuit[size=2](1746 31/07/11)[/size] : [size=2]và chị cũng chả dảnh để đánh em[/size]
nhimcuteuit[size=2](1751 31/07/11)[/size] : [size=2]chị cũng đéo hiểu tại sao[/size]
nhimcuteuit[size=2](1703 31/07/11)[/size] : [size=2]e lại có thế nói như thế vs nó[/size]
nhimcuteuit[size=2](1712 31/07/11)[/size] : [size=2]yêu nó thỳ cứ êu[/size]
nhimcuteuit[size=2](1715 31/07/11)[/size] : [size=2]cị cũng k- cấm[/size]
nhimcuteuit[size=2](1723 31/07/11)[/size] : [size=2]nhưng mà em nói chị như thế[/size]
nhimcuteuit[size=2](1737 31/07/11)[/size] : [size=2]thật sự chị qá thất vọng[/size]
nhimcuteuit[size=2](1742 31/07/11)[/size] : [size=2]chị lại đéo ngờ em lại là 1 cái con ng như vậy[/size]
nhimcuteuit[size=2](1755 31/07/11)[/size] : [size=2]em thik- thỳ cứ yêu[/size]
nhimcuteuit[size=2](17:320 31/07/11)[/size] : [size=2]nó là 1 con ng rất tốt[/size]
nhimcuteuit[size=2](17:327 31/07/11)[/size] : [size=2]nhưng e nói chị nói ntn[/size]
nhimcuteuit[size=2](17:32:18 31/07/11)[/size] : [size=2]thỳ chị k- bít f? nói vs em ntn nữa[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1839 31/07/11)[/size] : [size=2]E chag n0j xau chj caj j ca[/size]
nhimcuteuit[size=2](1854 31/07/11)[/size] : [size=2]chị cũng chả nói là em nói xấu chị[/size]
nhimcuteuit[size=2](1801 31/07/11)[/size] : [size=2]nhưng sao nó lại bảo chị nt[/size]
nhimcuteuit[size=2](1809 31/07/11)[/size] : [size=2]leo.yeuem[/size]
nhimcuteuit[size=2](1813 31/07/11)[/size] : [size=2]đấy nik- nó đấy[/size]
nhimcuteuit[size=2](1833 31/07/11)[/size] : [size=2]em sau khi đọc song nhưng câu đấy[/size]
nhimcuteuit[size=2](1836 31/07/11)[/size] : [size=2]chị khóc luôn k-[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1843 31/07/11)[/size] : [size=2]E chj n0j la chj pao co j thj hum nao gap thj n0j sau tk0j[/size]
nhimcuteuit[size=2](1815 31/07/11)[/size] : [size=2]chị hỏi em nhá[/size]
nhimcuteuit[size=2](1819 31/07/11)[/size] : [size=2]hôm đi ăn kém ấy[/size]
nhimcuteuit[size=2](1828 31/07/11)[/size] : [size=2]chị có nói lik- tik- j vs em k-[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1826 31/07/11)[/size] : [size=2]Tkat su thj e ko mu0n lien wan den nkug vjec kieu nay cug nhu ko mu0n lien wan den may vu danh nhau dau[/size]
nhimcuteuit[size=2](1843 31/07/11)[/size] : [size=2]ừ thỳ chị k- đánh em[/size]
nhimcuteuit[size=2](1806 31/07/11)[/size] : [size=2]nhưng nếu ps yêu em thỳ hãy đến vs nó chị k- có quyền[/size]
nhimcuteuit[size=2](1827 31/07/11)[/size] : [size=2]và chị còn vỗ tay khi thấy nó đến đc vs ng nó yêu í[/size]
nhimcuteuit[size=2](1826 31/07/11)[/size] : [size=2]đừng ngĩ chị như 1 con sư tử thế[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1840 31/07/11)[/size] : [size=2]Chag n0j j ca tke ps pao vs chj la e n0j lik tik ak[/size]
nhimcuteuit[size=2](1847 31/07/11)[/size] : [size=2]ừ[/size]
nhimcuteuit[size=2](1848 31/07/11)[/size] : [size=2]nó bào là[/size]
nhimcuteuit[size=2](1807 31/07/11)[/size] : [size=2]nó bị con chó như chị vs t,tuấn anh phá đám[/size]
nhimcuteuit[size=2](1812 31/07/11)[/size] : [size=2]nên nó k- đến đc vs em[/size]
nhimcuteuit[size=2](1829 31/07/11)[/size] : [size=2]thế cị hỏi thật nhá[/size]
nhimcuteuit[size=2](1845 31/07/11)[/size] : [size=2]hum đấy cị có nói lik- tik- j vs em k-[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1840 31/07/11)[/size] : [size=2]Trua nay nc vs ps thj chag tkay pao j ca[/size]
nhimcuteuit[size=2](1832 31/07/11)[/size] : [size=2]chịu chết[/size]
nhimcuteuit[size=2](1817 31/07/11)[/size] : [size=2]thế đã nói chuyện này chưa[/size]
nhimcuteuit[size=2](18:32:47 31/07/11)[/size] : [size=2]thế em có yêu ps k-[/size]
nhimcuteuit[size=2](1812 31/07/11)[/size] : [size=2]kìa nó onl đây[/size]
nhimcuteuit[size=2](1814 31/07/11)[/size] : [size=2]bảo nó đi[/size]
nhimcuteuit[size=2](1818 31/07/11)[/size] : [size=2]k- lại mang tiếng chị là[/size]
nhimcuteuit[size=2](1825 31/07/11)[/size] : [size=2]nói lik- tik-[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](18:341 31/07/11)[/size] : [size=2]Ko n0j j ca.may chj e chj an ke x0g n0j ve a tkanh vs t.anh tk0j ma[/size]
nhimcuteuit[size=2](18:34:53 31/07/11)[/size] : [size=2]thế sao nó lại bảo chị kích[/size]
nhimcuteuit[size=2](18:34:58 31/07/11)[/size] : [size=2]em nói thẳng vs nó đi[/size]
nhimcuteuit[size=2](1808 31/07/11)[/size] : [size=2]k- lại mang tiếng chị[/size]
nhimcuteuit[size=2](1823 31/07/11)[/size] : [size=2]thế em có tình cảm vs nó k-[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1848 31/07/11)[/size] : [size=2]E chag hju ps ngki j ma laj n0j nku tke nua[/size]
nhimcuteuit[size=2](1800 31/07/11)[/size] : [size=2]chị cũng thế[/size]
nhimcuteuit[size=2](1803 31/07/11)[/size] : [size=2]thế em có yêu nó k-[/size]
nhimcuteuit[size=2](1814 31/07/11)[/size] : [size=2]e lm chị hỏi hơi nhiều r` đấy[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1837 31/07/11)[/size] : [size=2]Co.nkug chac cug chj cam nag tk0j[/size]
nhimcuteuit[size=2](1853 31/07/11)[/size] : [size=2]có thỳ yêu nó đi[/size]
nhimcuteuit[size=2](1800 31/07/11)[/size] : [size=2]nó cũng yêu em mà[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1837 31/07/11)[/size] : [size=2]Chj h0j lm j day[/size]
nhimcuteuit[size=2](1851 31/07/11)[/size] : [size=2]nêu yêu nó thỳ đến vs nó[/size]
nhimcuteuit[size=2](1855 31/07/11)[/size] : [size=2][/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1805 31/07/11)[/size] : [size=2]Sao t.anh pao la chj mu0n quay laj vs ps[/size]
nhimcuteuit[size=2](1816 31/07/11)[/size] : [size=2]ừ muốn thỳ muốn[/size]
nhimcuteuit[size=2](1829 31/07/11)[/size] : [size=2]nhưng nó k- thik- nó yêu em thỳ em đến vs nó[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1801 31/07/11)[/size] : [size=2]Tkay t.anh n0j the cku luc day e c0n ko pyt chj la aj nua la[/size]
nhimcuteuit[size=2](1812 31/07/11)[/size] : [size=2]ừ[/size]
nhimcuteuit[size=2](1821 31/07/11)[/size] : [size=2]thế thỳ e yêu nó thật k-[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1822 31/07/11)[/size] : [size=2]Ukm.tke bh chj da tym dc aj de y chua[/size]
nhimcuteuit[size=2](1835 31/07/11)[/size] : [size=2]thôi xin chào chả dám nữa đâu ạ[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1801 31/07/11)[/size] : [size=2]Co.e thjk cku chua den muc y dau[/size]
nhimcuteuit[size=2](1816 31/07/11)[/size] : [size=2]ừ thế thỳ đến vs nó cũng đc[/size]
nhimcuteuit[size=2](1819 31/07/11)[/size] : [size=2]nó là ng tốt[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1852 31/07/11)[/size] : [size=2]Hj[/size]
nhimcuteuit[size=2](1831 31/07/11)[/size] : [size=2]hi cái j[/size]
nhimcuteuit[size=2](1839 31/07/11)[/size] : [size=2]nó đc vui là chị vui rồi[/size]
nhimcuteuit[size=2](1824 31/07/11)[/size] : [size=2]nếu em yêu nó thật thỳ đến vs nó[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1800 31/07/11)[/size] : [size=2]Chj nhay vao may ban nha e dj.hum wa c0n e cua e ngkik x0a lu0n so cua chj oy[/size]
nhimcuteuit[size=2](1817 31/07/11)[/size] : [size=2]01632624507[/size]
nhimcuteuit[size=2](1846 31/07/11)[/size] : [size=2]thôi có j` tối ps onl e nói rõ cho nó bít nhá[/size]
nhimcuteuit[size=2](1811 31/07/11)[/size] : [size=2]chị vốn k- fai? là ng` hay đi phá hp của ng # đâu[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1825 31/07/11)[/size] : [size=2]Nhay lu0n dj de e c0n luu so cua chj[/size]
nhimcuteuit[size=2](1839 31/07/11)[/size] : [size=2]ừm[/size]
nhimcuteuit[size=2](1844 31/07/11)[/size] : [size=2]số của e bao nhiêu[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](1833 31/07/11)[/size] : [size=2]Ukm.tke e h0j tkat chj co cko ps pas njck yahoo ko[/size]
nhimcuteuit[size=2](1853 31/07/11)[/size] : [size=2]có[/size]
nhimcuteuit[size=2](18:59:12 31/07/11)[/size] : [size=2]sao e hỏi thế[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](190:50 31/07/11)[/size] : [size=2]E ko tjn cho lam la ng e dag chat co faj la chj hay ko[/size]
nhimcuteuit[size=2](1917 31/07/11)[/size] : [size=2]sao lại k- f?[/size]
nhimcuteuit[size=2](191:28 31/07/11)[/size] : [size=2]thế thỳ em k- bít tính của chị r`[/size]
nhimcuteuit[size=2](191 31/07/11)[/size] : [size=2]chơi vs chị nhiều thỳ hiểu cị là con ng` ntn thôi e ạ[/size]
nhimcuteuit[size=2](192:10 31/07/11)[/size] : [size=2]chị vốn k- bao giờ fa' hp của ng# toàn bị ngta fa' ,à[/size]
nhimcuteuit[size=2](192:33 31/07/11)[/size] : [size=2]tính chị vốn k- bao giờ giận ai qa' 15p'[/size]
nhimcuteuit[size=2](192:46 31/07/11)[/size] : [size=2]thế thỳ hiểu chị chưa e[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](193:18 31/07/11)[/size] : [size=2]Nen e ko tjn lam[/size]
nhimcuteuit[size=2](193:33 31/07/11)[/size] : [size=2]chắc e mới chơi vs chị nên thế thôi[/size]
phuthuybongtoi_kieuky[size=2](195:32 31/07/11)[/size] : [size=2]Ma chj bj aj fa hp day.c0n caj kia thj e tjn la chj r0j[/size]


[size=2]
[/size]

[size=2]Thanks thôi AE…….. 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#1623214 0
3ahhyes3 nhức mắt lại viết theo kỉu tên làm biếng mò wa'

đọc lòi con…… 3blur3

#1623351 0
3ahhyes3 3ahhyes3 tròi ơy………………………………..

#1623395 0
Chẳng hỉu gì hết .type chữ kỉu tủi teen .cần 1 bảng dịch ra tiéng việt . 3ahhyes3 3ahhyes3

dis ,nó chat theo kiểu đó .dịch xong nguyên văn chắc chết wa' 3ahh3 3ahh3

hih khó hiu? dài dòn hok xúc tich cô động zì cả nhũ mắt wá

Nhìn vào chỉ thấy đau đầu thôi,cách nói chuyện của bọn trẻ bây h` sao mình theo đk 3bored3 3bored3

#1624151 0
đọc xong quáng gà 3ahhyes3

bình thương thôi…………………………… 3crisp3 3crisp3

#1648529 0
dai wa hok doc. noi?

Chủ đề cùng mục


size 2, 31 07 11 size size, 07 11 size size 2, nhimcuteuit size 2, size 2 18, 18 31 07 11 size, size 2 18 31 07, 2 18 31 07 11, nhimcuteuit size 2 18, nhimcuteuit size 2 18 31,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)