Ảnh - truyện vui 2011-09-25 11:34:15

Truyện tấm cám vui (18+: một số hình ảnh ++)


Tất cả hình dưới đây chỉ mang tính minh họa và một số chi tiết đã thay đổi.

Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ.Mẹ Tấm mất sớm, Tấm phải sống với cha từ nhỏ


Chẳng bao lâu sau cha Tấm cũng qua đời


Khi cha mất Tấm sống với dì ghẻ là mẹ của Cám


Mụ bắt Tấm phải làm lụng quần quật suốt ngày.trong khi Cám thì lười chảy thây.

Một
hôm, dì ghẻ đưa cho Tấm và Cám mỗi người một cái giỏ, bảo ra đồng hớt
tép, ai đầy giỏ thì được thưởng một cái yếm đỏ. Tấm ra đồng không quản
trời nắng, mải miết hớt được đầy một giỏ vừa tôm vừa tép. Còn Cám nhởn
nhơ hết bờ này bụi nọ, hái hoa, bắt bướm; trời đã về chiều mà giỏ của
Cám vẫn chưa có tí gì. Thấy Tấm giỏ đầy tép, Cám mưu mô bảo Tấm:Tấm
tin là thật, xuống ao ra tận chỗ sâu tắm rửa. Tắm xong, Tấm lên bờ, sờ
đến giỏ tép thì chỉ còn giỏ không: Cám đã trút hết tôm tép của Tấm vào
giỏ mình và về trước mất rồi.

Tấm ngồi xuống bờ ruộng, bưng mặt khóc nức nở.Bỗng Bụt hiện lên hỏi:


Tấm
kể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo: "Con thử xem trong giỏ còn có gì
không?" Quả nhiên Tấm nhìn vào giỏ thì thấy có một con cá nhỏ. Bụt bảo
Tấm: - Con đem cá bống về thả xuống giếng mà nuôi……mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một thì đem cho BốngMỗi lần cho ăn thì con nhớ gọi: "Bống bống bang bang, mày ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người….".Thấy
sau bữa ăn nào Tấm cũng ra giếng, mụ dì ghẻ sinh nghi, sai con đi rình.
Một lần kia, sau bữa ăn Cám ra giếng, nấp sau một bụi cây. Nghe Tấm gọi
Bống, Cám nhẩm thuộc về kể cho mẹ nghe. Sáng hôm sau, mẹ Cám nắm sẵn
một nắm cơm gọi Tấm đến đưa cho, dặn rằng:
Tấm
vâng lời dì ghẻ đưa trâu đi thật xa. Ở nhà, hai mẹ con Cám đem bát cơm
ra giếng, cũng gọi Bống như Tấm đã gọi. Bống nổi lên mặt nước, hai mẹ
con Cám vội bắt lấy đem về làm thịt Ðến chiều Tấm dắt trâu về. Cũng như
mọi lần ăn xong, Tấm đem cơm cho Bống. Tấm đứng trên bờ giếng gọi mãi
mà mặt nước vẫn phẳng lặng, không thấy Bống đâu cả.

Một lúc lâu, một cục máu nổi lên, Tấm bưng mặt òa khóc.

Giữa lúc ấy, Bụt lại hiện lên hỏi Tấm:
Tấm
kể hết sự tình. Bụt bảo: - Con Bống của con, người ta ăn thịt mất rồi.
Con về nhà nhặt lấy xương nó, kiếm lấy bốn cái lọ mà đựng, rồi đem chôn
ở chân giường. Về nhà, Tấm tìm mãi không thấy được cái xương nào. Con
gà thấy thế, kêu:


Tấm bốc cho gà nắm thóc. Gà vào bếp bới một lúc thì xương Bống phơi cả lên mặt tro.


Tấm nhặt bỏ vào bốn cái lọ, đem chôn ở bốn chân giường.
Ðược
ít lâu, có tin vua mở hội. Hai mẹ con con Cám hí hửng sắm sửa quần
lành, áo tốt, còn Tấm vẫn quần áo rách mướp. Ðến ngày hội, mẹ con Cám
lấy một đấu gạo trộn với một đấu thóc bảo Tấm rằng:
- Phải nhặt cho xong mớ gạo lẫn thóc này, mới được đi xem hội.
Dặn xong, mụ tất tả đưa con gái đi ngay.
Ngồi nhặt thóc được một lúc, Tấm bực dọc tủi thân òa lên khóc.


Bụt lại hiện lên hỏi:


Tấm
thưa: - Hôm nay là ngày hội, dì con đem thóc trộn với gạo, bắt con nhặt
hết thóc mới được đi xem… Bụt bảo Tấm: - Ðể ta sai một đàn chim sẻ
xuống nhặt giúp con.


Ðàn
chim sẻ bay xuống kêu ríu rít, nhặt thóc ra đằng thóc gạo ra đằng gạo.
Chỉ trong chớp mắt, đàn chim đã nhặt xong. Nhưng nhìn đến bộ quần áo
rách như xơ mướp của mình, Tấm tủi thân muốn khóc. Bụt lại hiện lên bảo
Tấm: - Con hãy đào bốn cái lọ ở chân giường lên thì sẽ có quần áo mặc


Tấm
đào lên thì thấy đủ cả quần áo, khăn, giày đẹp đẽ. Một bộ áo mới ba mầu
quan lục, mầu hoa đào, mầu hoàng yến, một cái yếm mầu hoa hiên, một cái
quần nhiễu điều, rồi nào thắt lưng hoa đào, khăn nhiễu tam giang. Ðến
đôi giày văn hài thì thật xinh xẻo, chỉ đôi chân bé nhỏ của Tấm mới đi
vừa. Tấm mặc quần áo, nòng chân vào giày, thấy thứ nào cũng đều vừa cả.


Tấm
lại lấy ở một cái lọ ra được một con ngựa bé tí tẹo. Tấm vừa đặt con
ngựa xuống đất thì nó hí lên một tiếng rồi lớn lên bằng con ngựa thật


Vui
sướng quá, Tấm tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ quần áo mới vào cưỡi ngựa đi
xem hội. Ðến chỗ lội, Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước. Tấm vội
xuống ngựa mò mãi mà không thấy.


Một lúc sau, voi của vua đi đến chỗ Tấm lội cứ gầm lên không chịu


Vua sai lính hầu thử xuống nước mò xem thì nhặt được một chiếc giày văn hài thật xinh xẻo. Vua ngắm nghía chiếc giày, rất vừa ý.


Vua
truyền lệnh hễ trong đám đàn bà, con gái đi xem hội, ai ướm vừa chiếc
giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Ðàn bà con gái trong đám hội chen nhau đến
ướm chân. Cả hai mẹ con Cám cũng đến ướm nhưng không chân ai vừa cả.
Ðến lượt Tấm xin đến ướm thử, thì vừa vặn xinh. Chiếc giày văn hài mà
lính nhà vua nhặt được cùng với chiếc giày Tấm đang cầm ở tay vừa đúng
một đôi.
Cám đứng ngoài xem, thấy một người con gái tươi giòn rõ là Tấm liền gọi mẹ bảo


Ðến
khi quân lính đem kiệu đến rước Tấm về cung, hai mẹ con con Cám sán đến
gần xem mới biết đích là Tấm. Hai mẹ con đều lấy làm lạ, không biết Tấm
đã lấy được quần áo và ngựa ở đâu mà đẹp thế. Vào cung vua Tấm rất sung
sướng, nhưng lòng vẫn nhớ nhà lắm. Nhân ngày giỗ bố, Tấm xin phép vua
về thăm quê…


Thấy Tấm bây giờ sung sướng mụ dì ghẻ rất ghen ghét, nhưng ngoài mặt thì niềm nở, vui cười. Mụ bảo Tấm:
- Con trèo lên cây cau, xé lấy một buồng để cúng bố.
Tấm vâng lời trèo lên cây. Tấm đang mải với tay xé buồng cau thì mụ dì ghẻ chặt gốc


Thấy cây rung mạnh, Tấm hỏi thì mụ trả lời:

- Dì đuổi kiến cho con đấy mà


Cây cau gãy, Tấm ngã lộn xuống ao chết. Mụ dì ghẻ lột hết quần áo của Tấm, mặc vào cho


Rồi
mụ sai quân lính mang kiệu đến rước con gái mình vào cung vua, nói dối
là Tấm không may bị ngộ cảm chết, nên đưa em vào thay chị.
Tấm chết
hóa thành chim vàng anh, bay thẳng vào cung vua. Vua đi đâu, chim cũng
bay theo. Thấy Cám thua chị đủ mọi bề, và thấy con chim quấn quýt mình
vua thương nhớ Tấm, bảo chim vàng anh rằng:


Vua vừa nói dứt lời, chim vàng anh chui tọt vào tay áo vua


Một
hôm, trong khi Cám giặt áo cho vua, chim vàng anh đậu ở cành cao, bảo
nó: Giặt áo chồng tao, thì giặt cho sạch, giặt mà không sạch, tao rạch


Nghe
chim kêu, Cám vừa lo sợ vừa tức giận. Còn vua thì rất yêu chim, cho
chim ở lồng son, đi đâu cũng xách đi theo. Thấy thế, Cám càng thêm ghét
chim. Một hôm, Cám về nhà chơi đem chuyện kể với mẹ.
Mẹ nó bảo:
- Bóp chết con chim đi, đem nướng cho mèo ăn, rồi chôn lông chim cho mất tích.
Về
cung vua, Cám rình lúc vắng bóp chết chim vàng anh, nướng cho mèo ăn,
còn lông chim nó đem chôn sâu ngoài vườn đúng như mẹ nó dặn


Chẳng
bao lâu, ở chỗ chôn lông chim mọc lên một cây xoan đào thật đẹp; cây
lớn rất mau, cành lá xum xuê. Vua thấy cây xoan đào đẹp, liền mắc võng
vào cây nằm nghỉ. Cứ mỗi khi nằm dưới bóng mát cây xoan đào, vua như
thấy hình ảnh Tấm hiện ra trước mắt, nên lại càng vấn vít với cây,
không thiết gì đến Cám. Cám không nói ra, nhưng trong lòng ghen lồng
ghen lộn. Nhân một ngày gió bão, vua lại đi vắng xa, Cám sai người chặt
cây đi, lấy gỗ xoan đào đóng khung cửi. Trong khi Cám ngồi dệt vải, con
ác bằng gỗ trên khung cửi kêu:


Nghe con ác kêu, Cám sởn cả tóc gáy vội ném thoi đi, không dám dệt nữa.
Cám
về kể với mẹ, mẹ nó bảo: "Ðốt khung cửi đi và đem tro đổ rõ xa". Cám
đốt khung cửi, rồi đem tro đổ tận bên đường thật xa cung


Ở đống tro bên đường, chẳng bao lâu mọc lên một cây thị lớn, cành lá xum xuê


Cây thị ra nhiều hoa, nhưng chỉ đậu có một quả thật to ở một cành cao vút.
Gần
đó, có một bà cụ bán hàng nước rất hiền hậu. Mỗi khi đi qua dưới gốc
thị bà lại ngửng đầu lên nhìn quả thị, tấm tắc khen: "Sao mà thị đẹp
thế!".

Một hôm, thấy quả thị đã chín vàng bà tần ngần đứng dưới gốc cây giơ bị ra hứng, nói lầmcụ nói dứt lời thì quả thị rụng ngay vào giữa bị. Bà cụ đem thị về nâng
niu trên tay. Ðêm ngủ, bà để thị ở đầu giường. Ngày nào đi chợ, bà cũng
dặn thị:
- Thị ở coi nhà, để bà đi chợ, mua quà thị ăn.


Bà cụ vừa đi khỏi nhà, thì một cô gái bé tí từ trong quả thị chui ra, và chỉ phút chốc cô bé đã trở thành cô Tấm xinh đẹp.


Tấm
quét dọn nhà cửa sạch sẽ, làm cơm canh để phần bà cụ. Lần nào đi chợ
về, bà cũng thấy mọi thứ đều ngăn nắp, có sẵn cơm dẻo canh ngọt để phần.

Một
hôm bà giả vờ đi chợ, rồi rón rén trở về nấp ở ngoài cửa. Tấm lại ở
trong quả thị chui ra như mọi lần, thu va thu vén trong nhà. Nhìn thấy
một người con gái xinh đẹp lại hay lam hay làm như thế bà cụ vui sướng
quá, chạy ngay vào ôm chầm lấy Tấm và xé tan vỏ thị đi.


Từ
đó, Tấm ở với bà cụ hàng nước, hai người thương yêu nhau như mẹ con.
Người ngoài không ai biết, tưởng Tấm là con gái bà cụ mới ở xa về. Bao
nhiêu công việc gói bánh, têm trầu, Tấm đều làm hết; chỉ riêng việc bán
hàng, mời khách là Tấm để bà cụ.
Một
hôm, vua đi qua, thấy quán nước sạch sẽ, ghé vào ngồi nghỉ. Bà cụ rót
nước, đưa trầu vua ăn. Thấy trầu têm cánh phượng rất khéo, giống hệt
như miếng trầu vợ mình têm khi xưa, vua liền hỏi bà cụ:
- Trầu này ai têm?
Bà cụ đáp:
- Con gái già têm.
Vua
ngỏ ý muốn gặp con gái bà cụ. Bà cụ gọi Tấm ra! Vua nhận ra ngay vợ
mình. Vua kể rõ sự tình với bà cụ và xin đón Tấm về cung.
Cám thấy
Tấm trẻ đẹp hơn xưa, sinh lòng ghen ghét ao ước cũng được trắng trẻo,
tươi giòn như Tấm. Nó giả vờ như không biết chuyện gì, hỏi Tấm:


Chị
được trắng đẹp thế này là nhờ học trang điểm ở Nhà Văn hóa Thanh Niên
đó. Nhưng em muốn đẹp nhanh thì chị có cách này: "….!!!!….!!!"


Theo
lời chỉ bảo của Tấm, Cám sai đào một cái hố thật sâu và xuống ngồi ở
dưới, rồi gọi người đem nước sôi dội xuống hố. Cám chết còng queo tức
khắc.


Cám chết rồi Tấm đem xẻ thịt làm mắm


Tấm đem hũ mắm gửi về cho bà dì ghẻ ăn.


Khi ăn hết phát hiện ra đầu lâu của con gái mình, mụ lăn đùng ra chết tươi.


HẾT
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

lai 1 cái tem nữa
hay hay ghép hình chuẩn thot cứ thế phat huy 3crisp3 3crisp3 3crisp3

1 câu thôu : hình die 3crisp3

Hình die rồi thớt ko thấy j hết 3ahhyes3

#1947788 0
hông thấy gì hết,tks cái động viên nè 3bathing3

#1947806 0
hinh photobucket mau die quá :| chả thấy gì cả 3bored3

Chủ đề cùng mục


con gái, dì ghẻ, mẹ con, con Cám, quần áo, Bà cụ, quả thị, Bụt bảo, mụ dì ghẻ, hai mẹ con,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)